ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Abdullah Tamamlar-Maşukumun Güldür Yüzü

Maşukumun güldür yüzü,
Gülü gülzarı neylerim.
Aşkın çölü makber bana,
Başka mezarı neylerim.
Mecnun’leyin dağdan dağa,
Gezmek ne lazım âşığa,
Gönlümde buldum yârimi,
Başka güzeli neylerim.
Bülbül niçin verdin gönül,
Rengi solan bir goncaya,
Solmaz benim nazlı gülüm,
Fâni bahârı neylerim.
Gündüzleri hasret çeker,
Âşk zehrini bayram sayar,
Her saati vuslat demi,
Leyl ü nehârı neylerim.
Ağyar ile yok ülfetim,
Bir hanedir dünyâ bana,
Cânân ile vahdet gerek,
Kesrette yâri neylerim.
Dil mutmain cânân ile
Havf ü haya bilmem nedir?
Cânânımın cânânıyım
Dilde dildârı neylerim.
Zahid senin olsun kevser
Cennet, Hûri, Melek eğer
Cânân ile cânân oldum
Başka güzeli neylerim,
Tek hücreli evdir gönül
Sığmaz ona binbir amel
Tek dilbere verdim gönül
Başka gülzarı neylerim.
Aşkınla inşa eyledim
Dost köyünde ben hanemi
Cânân hüsnün çevresini
Taşdan duvarı neylerim.
Hakkın tecelli nûruna,
Musa gibi hayretteyim
Turi dilim mahberedir
Gayri serdarı neylerim.
Göçtü dildarı dillere
Dönmem dahi ben Seyrânî
Uçtum ezel sahrasına
Yerde kararı neylerim.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.