ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Esmaül Hüsna

Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hu
er-Rahmân Ya Allah
er-Rahîm Ya Allah
el-Melik Ya Allah
el-Kuddûs Ya Allah
es-Selâm Ya Allah
el-Mü’min Ya Allah
el-Müheymin Ya Allah
el-Azîz Ya Allah
el-Cebbâr Ya Allah
el-Mütekebbir Ya Allah
el-Hâlık Ya Allah
el-Bâri’ Ya Allah
Allah Allah Allah Allah
er-Rahmân Ya Allah
er-Rahîm Ya Allah
el-Melik Ya Allah
el-Kuddûs Ya Allah
es-Selâm Ya Allah
el-Mü’min Ya Allah
el-Müheymin Ya Allah
el-Azîz Ya Allah
el-Cebbâr Ya Allah
el-Mütekebbir Ya Allah
el-Hâlık Ya Allah
el-Bâri’ Ya Allah
Allah Allah Allah Allah
el-Musavvir ül-Gaffârül-Kahhârül-Vehhâbür-Rezzâk
el-Fettâhül-Alîmül-Kâbıdül-Bâsıtül-Hâfıdür-Râfi
el-Muizül-Müzillüs-Semi’ul-Basîr
el-Hakemül-Adlül-Lâtîfül-Habîrül-Halîm
el-Azîm Ya Allah
el Gâfur Ya Allah
eş-Şekûr Ya Allah
el-Aliyy Ya Allah
el-Kebîr Ya Allah
el-Hafîz Ya Allah
el-Mukît Ya Allah
Allah Allah Allah Allah
el-Azîm Ya Allah
el Gâfur Ya Allah
eş-Şekûr Ya Allah
el-Aliyy Ya Allah
el-Kebîr Ya Allah
el-Hafîz Ya Allah
el-Mukît Ya Allah
Allah Allah Allah Allah
el-Hasîbül-Celîlül-Kerîmür-Rakîbül-Mücîb
el-Vâsi’ul-Hakîmül-Vedûd
el-Mecîdül-Bâisüş-Şehîd
el-Hakkul-Vekîlül-Kaviyyül-Metînül-Veliyyül-Hamîd
el-Muhsîl-Mübdî
el-Muîdül-Muhyî
el-Mümîtül-Hayy
el Hayyül-Kayyûm
el Hayyül-Kayyûm
el Hayyül-Kayyûm
el-Vâcid Ya Allah
el-Mâcid Ya Allah
el-Vâhid Ya Allah
es-Samed Ya Allah
el-Kâdir Ya Allah
el-Muktedir Ya Allah
el-Mukaddim Ya Allah
el-Muahhirül-Evvelül-Âhirüz-Zâhir
el-Müteâlîül-Berrut-Tevvâbül-Müntakimül-Afüvvül-Bâtın
el-Vâli
er-Raûf
Mâlikü’l-Mülk
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
el-Muksitül-Câmi’ul-Ganiyyül-Muğni
el-Mâni’ Ya Allah
ed-Dârr Ya Allah
en-Nâfi’ Ya Allah
en-Nûr Ya Allah
el-Hâdi Ya Allah
el-Bedî’u Ya Allah
el-Bâkî Ya Allah
el-Vâris Ya Allah
er-Reşîd Ya Allah
es-Sabûr celle celâluh
celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh celle celâluh


Mustafa Özcan Güneşdoğdu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.