ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Oruç Nefsi Gemler

Oruç, rûhu geliştirir ve nefsi gemler
İnsanlarda ruh cesedin, ceset de rûhun rağmına gelişir. Ruhanî yönleri itibariyle gelişmek isteyenler, mutlaka oruç tutmalıdırlar.
Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakımından oruç, ciddi bir dinamiktir. Onun içindir ki, ehlullah sürekli riyazet yaparak rûhî formlarını korumaya çalışmışlardır. Hatta yogilerin aç-susuz durmakla ruhî güç ve kuvvetlerini kazandıkları hepimizin malumudur. Bazı mistiklerin nefislerine bir kısım eza ve cefa çektirmek suretiyle belli nispette rûh yüceliğine ulaştıkları öteden beri bilinen bir vakıadır. Ama ne yoginin ne de mistiklerin ahiret adına elde edecekleri hiçbir şey yoktur. Zira aç ve susuz kalma ve riyazet yapma ancak ibadet niyetiyle yapılırsa bir değer ifade eder. Bu niyet Müslümanlıkta oruç şeklinde tecelli eder. Öbür türlü, insan, sadece harikulâde bazı hâllere mazhar olur ki, bu da katiyen gaye ve hedef değildir ve olmamalıdır da..


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.