ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 2

Mehter Duası

Allah Allah
Celilü’l- Cebbâr, Muinü’s-Settâr, Hâliku’l-leyli ve’n-Nehâr, Lâyezâl, Zü’l-Celâl, birdir Allah! Ânın birliğine, Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa
Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine! Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur’ân, güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine! Halifetü’l-İslâm es sultân İbni’s-sultân bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine, pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler, demine devrânına ”Hû” diyelim
”Huuu”
”Huuu”
‘Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân, meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân. Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!
Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ’ya şükr-i bihad, lâilâhe illallâh! El-melikü’l- Hakku’l mübin! Muhammedü’r- Resûlullah, Sâdıkü’l-va’dü’l Emin! İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah, Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin, hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım, Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin, nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak, gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri’l- mü’minin’
Yaaa! Muhammed
”Yektir Allah”,
”Yektir Allah”,
”Yektir Allah”,
”İllallah”
Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ’ya şükr-i bihad, lâilâhe illallâh! El-melikü’l- Hakku’l mübin! Muhammedü’r- Resûlullah, Sâdıkü’l-va’dü’l Emin! İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah, Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin, hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım, Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin, nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak, gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
”Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri’l- mü’minin” ”Allah” diyecek kadar dururdu. Sonra bütün âletlerle beraber davulllar ve kösler hafif vurarak ve devamlı teramole yaptığı sırada hep bir ağızdan ”Allah Allah” deyince susarlar, gülbank devam ederdi. ”Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân, meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân. Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân! Yâ Rahmân! denilerek eyyâm-ı âdiye gülbankındaki ”Resûl-i Enbiyâ” kısmına geçilir ve aynı şekilde ”Hû diyelim Hû!” diyerek bitirilirdi. Sonra, bâzan ”Yektir Allah”, bâzan da ”Yâ Fettâh” diye haykırırlar ve baş eğerek geriye döner ve dağılırlardı


Mehteran

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

  1. mahmut dedi ki:

    Mehter duası okumak her insanın işi değil. Sanki önemsiz bir söz konuşuyormuş gibi çok sade ve tesirsiz olmuş. Yürekten okunmalı, sanki o günkü savaşları yaşıyormuş gibi, okuyana dahi heyecan ve haz vermemiş. Zaten dua ruhu hiç yok. Elindeki tuttuğu mehterbaşı sopası mı ne olduğu belli olmayan bir oyuncak gibi. Sürekli sağa sola dönmesi çok abes olmuş. Mehterden ziyade mahalle çocuklarının oynadığı bir oyuna benzemiş. Osmanlıya tarihimize karşı bir samimiyet ciddiyet yok. Ahir zamanda her iş ehli olmayanlar tarafından yapılacak hadisi vuku bulmuş, çok yazık. Hey gidi koca Osmanlı nerede kaldı o günkü heybet ihtişam. İzleyicide de hiç saygı yok. Gürültüden ne söylendiği pek belli olmuyor. Amma mehterbaşı dediğin kalabalığa hakim olacak. Kısa bir kaç cümle ile sükuneti sağlayacak bütün dikkati kendinde toplayacak.

    1. admin dedi ki:

      Evet çok haklısınız ama düğünlerde bile artık mehter takımları çıkar oldu böyle bir dönemde sizin o bahsettiğiniz ruhtan kimsede kalmadı ne yazık ki.