ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Beni Candan Usandırdı İlahisi

Beni Candan Usandırdı – Mustafa Demirci

Mustafa Demircinin özel ve her kesim tarafından bilinen ilahilerinden Beni Candan Usandırdın. Özellikle sabahları uyandığımızda uykumuzu bile açacak güzel eser diyebilirim. Beni Candan Usandırdı Sözleri için aşağıya göz atabilirsiniz

Beni Candan Usandırdı İlahisi Sözleri

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.