ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Arifi Billah Aczden Mehafetullahtan Lezzet Almışlar

13-Arif-i billah, aczden, mehafetullahtan telezzüz eder _7.sözden

Arif-i billah, aczden, mehafetullahtan telezzüz eder. Evet havfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse: “En leziz ve en tatlı haletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, za’fımı anlayıp, validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir.” Halbuki bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem’a-i tecelli-i rahmettir. Onun içindir ki: Kamil insanlar, aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki; kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah’a acz ile sığınmışlar. Aczi ve havfı, kendilerine şefaatçı yapmışlar.
(Bediüzzaman Said Nursi – 7. Söz’den)
Lügatler
Acz: âcizlik, güçsüzlük
Ârif-i billah :mürşid, ermiş, evliya, Hakk’ın nuru ile Cenâb-ı Hakkı bilen
Halet :hal, keyfiyet, durum
Havf :korku, korkutmak
Havfullah :Allah korkusu
Havl :güç, kuvvet, bir halden bir hale dönmek
Kâmil :bütün, tam,olgun, eksiksiz
Lem’a-i tecelli-i rahmet : Allah’ın şefkat ve merhametinin parıltısı
Leziz :lezzetli
Mehafetullah :Allah’tan korkmak
Sine :göğüs
Sual :soru
Şefaat :af edilmek için aracılık etmek
Şefkat :acıyarak sevmek, karşılıksız yardım ve sevgi
Teberri :uzaklaşmak
telezzüz : lezzet alma, lezzetlenme
Valide : ana
Za’f :zayıflık, kuvvetsizlik


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.