ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Bu Hadise-i Arziye Bu Memleketin Ahali-i İslamiyesine

20-BU HADİSE-İ ARZİYE BU MEMLEKETİN

Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi, ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor?
Elcevab: Bu hadise, hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazanın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması; hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için, o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehl-i imanı hedef edip, onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki vechi var:
Biri: Hataları az olmak cihetiyle temizlemek için ta’cil edildi.
İkincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatlı iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlub olmak fırsatıyla, ehl-i zındıkanın orada tesirli bir merkez-i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı, ihtimali var.

(Bediüzzaman Said Nursi – 14. Sözden)

Lügatler
Ahali-i islamiye :Müslüman halk
Bîçare: çaresiz, zavallı
Cihet :yön, taraf
Dehşet :ürkmek, korkmak
Delâlet : delil olmak, işaret etmek
Ehl-i iman :Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
Ehl-i zındıka :dinsizler
Elcevap :cevap şudur ki
Emare :alamet,işaret, belirti, iz, ipucu
Evvel :ilk önce
Gâfil : dikkatsiz, uyanık olmayan, iyi düşünmeyen
Hadise:olay, vaka
Hadise-i arziye :yerle ilgili olay
Hakikat: gerçek, doğru, bir şeyin gerçek mahiyeti
Hâmi :himaye eden, koruyan
Hedef :nişan noktası, varılmak istenen gaye Hürmet :saygı, değer verme, haysiyet, şeref
İhtimal :olması mümkün olan, olası, kabul edilen İman :inanmak, kabul etmek
İntibah: uyanış
Kuvvet :güç, kabiliyet, kudret
Mağlup : yenilme, yenilen
Mahsus :hususi, ayrılmış, tayin edilmiş, özel
Memleket :mülk edinilen vatan, ülke
Merkez-i faaliyet :faaliyet merkezi
Muhafız :muhafaza eden, değiştirmeyen, saklayan, koruyan
Niyaz : dua, yalvarma
Şiddet :sertlik, katılık, sıkılık
Ta’cil :çabuklaştırma
Tahribat :harap etmeler, yıkmalar, bozmalar
Tesir: etki
Tesis :kurmak, oluşturmak, temelleştirmek
Vecih :yön, tarz, metod, üslub
Zelzele :deprem
Ziyade : fazla, daha çok, fazlasıyla


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.