ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Bu Zamanda Ehli İman Öyle Bir Hakikata Muhtaçtır ki

19-BU ZAMANDA EHL-İ İMAN ÖYLE BİR HAKİKATA MUHTAÇTIRLAR

Bu zamanda ehl-i îman öyle bir hakikata muhtaçtırlar ki; kâinatta hiçbir şey’e âlet ve tâbi ve basamak olamaz; ve hiç bir garaz ve maksad onu kirletemez; ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlûb edemez bir tarzda îman hakikatlarını ders versin. Umum ehl-i îmanın bin seneden beri teraküm etmiş dalâletlerin hücumuna karşı îmanları muhafaza edilsin.
İşte bu nokta içindir ki, dâhilî ve hâricî yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine, Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor onları arayıp tâbi olmuyor.. tâ avâm-ı ehl-i îmanın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin bâzı gayelerine basamak olmasın; ve doğrudan doğruya hayat-ı bâkıyeden başka hiçbir şey’e âlet olmadığından, fevkalâde kuvveti ve hakikatı, hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin.

(Bediüzzaman Said Nursi – Emirdağ lahikası 1’den)

Lügatler
Âvâm :okuyup yazması ilmi irfanı az olan kimse, derin hakikatlerden haberi olmayan
Dâhili :içeri, içerde olan
Dalâlet :sapıklık, iman ve islamiyetten ayrılmak, Allah’a isyankâr olmak
Ehemmiyet: önem
Ehl-i iman :Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
Fevkalade : adetin üstünde, yüksek bir şekilde
Garaz :kötü niyet, kasıt, kin
Hakikat: gerçek
haricî : dışa ait
Hayat-ı baki :sonsuz hayat
Hayat-ı dünyeviye :dünya hayatı
İzâle :gidermek, ortadan kaldırmak
Kâinat : evren, yaratılanların hepsi
Lâhika :mektup, ilave
Maksat :istenilen şey, arzu, gaye
Muhafaza :koruma, saklama
Nazar :bakma, bakış, görüş açısı
Tabi :boyun eğen, uyan
Tarz :usul, şekil, metod, yol
Teraküm :birikmek, yığılmak
Tereddüd :kararsızlık, şüphede kalmak
Umum : bütün,tüm, tamam, hepsi


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.