ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Haşirde Bütün Zevil Ervahın İhyası

14-HAŞİRDE BÜTÜN ZEVİL ERVAHIN İHYASI

Haşirde bütün zevil ervahın ihyası; mevt-alud bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihya ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zatiyedir; tegayyür edemez, acz tahallül edemez, avaik tedahül edemez. Onda meratib olamaz, herşey ona nisbeten birdir.
(Bediüzzaman Said Nursi – Hakikat Çekirdekleri’nden 4)
Lügatler
Acz: âcizlik, güçsüzlük
Avaik :engeller
Hakikat: gerçek
Haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
İhya :diriltme, hayat verme
İnşa :yapma, vücuda getirme, yaratma
Kudret : güç, kuvvet, iktidar
Kudret-i ezeliye :varlığın başlangıcı olmayan ve ezelden beri hep var olan Allah’ın kudreti
Meratib :mertebeler, kademeler, dereceler
Mevt-alud :ölüm gibi, ölüm bulaşmış
Nevm :uyku
Nisbeten :kıyasla, oranla
Tahallül :araya girmek, müdahale etmek, dahil olmak
Tedahül :karışmak, müdahale etmek, iç içe olmak, içine girmek
Tegayyür :başkalaşma, değişme
Zatiye :kendisine ait, kendisinden olan, hususi
Zevil ervah :ruh sahipleri
Zira :çünkü, ondan ki, şu sebepten ki


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.