ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Onu Tanıyan ve İtaat Eden Zindanda Dahi

17-ONU TANIYAN VE İTAAT EDEN ZİNDANDA DAHİ

Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum i’dam olunurken bedbaht zalimlere demiş: “Ben i’dam olmuyorum. Belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi i’dam-ı ebedi ile mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum.” La ilahe illallah diyerek sürur ile teslim-i ruh eder.
(Bediüzzaman Said Nursi – 11. Şua’dan)

Lügatler
Bahtiyar :talihli, mesut, mübarek
Bedbaht : talihsiz, şansız, kötü
Belki :bilakis, aslında
İ’dam :yok etmek, öldürmek
İ’dam-ı ebedi : bir daha geri dönmeyecek şekilde sonsuza dek yok etme
İntikam :öç almak, hınç ve acı çıkarmak
İtaat :söz dinlemek, alınan emre uymak, boyun eğmek
Lâ ilâhe illallah :Allah’tan başka ilah yoktur
Mahkum :aleyhinde hüküm verilmiş olan
Mazlum :zulüm görmüş, sakin, sessiz
Saadet : mutluluk, mes’ud oluş
Sürur : sevinç, mutluluk
Şua :ışık, parıltı
Terhis : kurtuluş, salıverilme
Teslim-i ruh :ruhunu teslim etmek, can vermek
Zalim :zulmeden, haksızlık eden
Zindan :hapis, mahpushane


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.