ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Sesim Yetişse Bütün Kürei Arza Bağırarak

15-SESİM YETİŞSE KÜRE-İ ARZA BAĞIRARAK DERİM Kİ

Sesim yetişse, bütün Küre-i Arz’a bağırarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattırlar; fakat benim değildirler, Kur’an-ı Kerim’in hakaikinden telemmu’ etmiş şualardır.
“Kur’anın hakaik-i i’cazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim; belki Kur’anın güzel hakikatları, benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi.” Madem böyledir; hakaik-i Kur’anın güzelliği namına, Sözler namındaki ayinelerinin güzelliklerini ve o ayinedarlığa terettüb eden inayat-ı İlahiyeyi izhar etmek, makbul bir tahdis-i nimettir.
(Bediüzzaman Said Nursi – 28. Mektub’dan)
Lügatler
Âyine :ayna
Âyinedarlık :aynalık, yansıtacak yer olmak
Hakaik :hakikatler, gerçekler
Hakaik-i i’caz :mucizeli hakikatler, insanı aciz bırakan gerçekler
Hakaik-i Kur’an :Kur’ani gerçekler, Kur’an hakikatleri
Hakikat: gerçek
İnayat-ı ilâhiye :ilahi yardımlar
İzhar :açığa vurmak, meydana çıkarmak, göstermek
Küre-i arz :yeryüzü
Makbul :kabul olunan, beğenilen, sevaplı
Nam :isim, ad, lakap
Şua :ışık, parıltı
Tabirat :tabirler, anlatmalar, ifade şekilleri
Tahdis-i nimet :nail olduğu nimeti anlatarak ona ulaştığının sevincini ve şükrünü bildirmek
Telemmu’ :parıldamak, ışıldamak
Terettüb :sıralanmak, gerekmek, lazım gelmek
Ulvi :yüksek, yüce


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.