ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.
Beğen 0

Aşrı Şerif(Bakara-115 Şems Suresi İmamı Azam Tesbih Duası)

Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Bakara Suresi-115-Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım
Bismillahirrahmanirrahim
Şems Suresi-1- Veşşemsi ve duhaha.
Şems Suresi-2. Velkameri iza tekaha.
Şems Suresi-3. Vennehari iza cellaha.
Şems Suresi-4. Velleyli iza yağşaha.
Şems Suresi-5. Vessmai ve ma benaha.
Şems Suresi-6. Vel’ardı ve ma tahaha.
Şems Suresi-7. Ve nefsin ve ma sevvaha.
Şems Suresi-8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.
Şems Suresi-9. Kad efleha men zekkaha.
Şems Suresi-10. Ve kad habe men dessaha.
Şems Suresi-11. Kezzebet semudü bitağvaha.
Şems Suresi-12. İzinbe’ase eşkaha.
Şems Suresi-13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
Şems Suresi-14. Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
Şems Suresi-15. Ve la yehafi ‘ukbaha.

Subhâne’l-ebediyyi’l-ebed.
Subhâne’l-vâhidi’l-ehad.
Subhâne’l-ferdi’s-samed.
Subhâne râfi’s-semâi bi-gayri amed.
Subhâne men beseta’l-arda alâ mâin cemed.
Subhâne men kaseme’l-arde ve lem yense ehad.
Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veled.
Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Subhâne men yerânî ve ya’rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî… ”

Sadakallahül azim
Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfun ve selamun alel mürselin Vel hamdü lillahi Rabbil Âlemin
Meali
115 – Doğu da Batı da Allah’ındır.
Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah’a itaat ve ibadet ciheti vardır.
Muhakkak ki Allah’ın lütfu ve rahmeti geniştir, ilmi her şeyi kuşatır.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – Güneşe ve onun aydınlığına,
2 – Onu izlediği zaman ay’a,
3 – Dünyayı açığa çıkaran gündüze,
4 – Onu bürüyüp saran geceye,
5 – Göğe ve onu bina edene,
6 – Yere ve onu yayıp döşeyene,
7 – Herbir nefse ve onu düzenleyene,
8-9 – Ona hem kötülüğü, hem de ondan sakınma yolunu ilham edene yemin olsun ki:
nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran felaha erer.
10 – Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
11 – Azgınlığı yüzünden Semûd halkı
Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı.
12 – Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.
13 – Peygamberleri ise kendilerine: “Mûcizevî olarak verilen Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın” dedi.
14 – Fakat onlar o Peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler.
Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi, onları yerle bir etti.
15 – Bunun sonucundan da asla endişe etmedi.

“Ebed ve ebedî olan Allah’ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim.
Tek ve her şey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim.
Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim.
Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim.
Yeryüzünü taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.”

Ahmet Çalışır

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.