ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 2

Kün Müslimen

Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.
Şehit olma arzusu müslümanlar için yanık bir hasrettir. Bu hasreti sona erenler gerçek hayata bu yolla ulaşır. Allah Rasulünün sunduğu ölümsüzlük şerbetini içenler ebedi hayata doğarlar.
Canları cennet mukabili satın alınan bu erler Allah’a teslim olmanın şerefi ile izzet bulmuş gerçek mücahitlerdir.
Ne mutlu İslam neferlerine
Allah’a teslim ol bu şeref olarak sana yeter
Allah’a teslim ol bu azık olarak sana yeter
Sen yaşadıkça dünyayı sevinçle doldurursun
Öldüğünde nasıl hür olarak ölünürmüş bilirsin
Kuranın olağanüstü ayetleri ne yüce hidayettir.
Allaha teslim ol onları yeryüzüne açıkça yay, ayetlerin yüceliğine davet et
Ey Müslüman kâfirler seni saptırmakla ne kazanmak istiyorlar
Ve hangi sebeple küfrü her tarafa yayıyorlar
Yoksa Allah’a açıktan harp mi ilan ediyorlar
Yazıklar olsun kralların uşaklarına
Allah’a teslim ol ve Allahtan başka her şeyin yok olacağını bil
Sen taze baharsın solduğunda hayatın ne anlamı kalır
Sen ışıksın yok olduğunda hayat hangi yöne gider
Sen hayatsın kalk ve etrafına bir bakın ne yaptın
Allah’a teslim ol ölsen bile ondan başka kimseden korkma
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
****
Ve ravaihul Kur’ani cellallahu ma esma hudaha
Kün müslimen vesta’ biha fil ardı vehtim fi semaha
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
****
Maza fihil caıluna ehal hidayeti min dalalik
Ve li eyyi şey’in yezraunel kufra fi küllil mesalik
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
****
Eyyuharibunallahe cehran vayhaubbadil memalik
Kün müslimen va’lem biennel kule gayrallahi Hâlik
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
****
Eterre biu fe eyyü şey’in fil hayati iza zebelte
Entel muzau fe eyne tentalikul hayatu iza melelte
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
****
Entel hayatu fekum ilel enhai venzur ma fealte
Kün müslimen la tahşa illallahe hatta lev kutilte
****
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra
kün müslimen ve kefake beynen nasi fahra
kün müslimen ve kefake ındallahi zuhra


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.