ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Qasida Burda

Mawlaya salla wa sallim da’iman abadan
Ala Habibika khayri al-khalqi kullihimi
Da’a ila Allahi, fa al-mustamsikuna bihi
Mustamsikuna bi hablin ghayra munfasimi
Muhammadun sayyid al-kawnayni wa ath-thaqalayn
Wa’l fariqayni min ‘urbin wa min ‘ajami
Faqa an-nabiyyina fi khalin wa fi khuluqin
Wa lam yudanuhu fi ‘ilmin wa la karami
Huwa al-habib alladhi turja shafa’atahu
Likulli hawlin min al-ahwali muqtahimi
Fa mablagha al-‘ilmi annahu basharun
Wa annahu khayru khalqi Allahi kullihimi
Akrim bi-khalqi nabiyyin za nahu khuluqun
Bil-husni mushtamilin bil-bishri muttasimi
Ka az-zahri fi tarafin, wa al-badri fi sharafin
Wa al-bahri fi karamin wa ad-dahri fi himami
Sarayta min haramin laylan ila haramin
Kama sara al-badru fi dajin min ath-thulami
Wa bitta tarqa ila an-nilta manzilatan
Min qqabi qawsayni lam tudrak wa lam turami
Fa inna fadhla rasulillahi laysa lahu
Haddun fa yu’ribu ‘anhu natiqun bi fami
Ka annama lu’lu al-maqnuni fi sadafin
Min ma’danay mantiqin minhu wa mubtasami


Ahmad Abu Ghazaleh

Sitemizde sanatçıya ait toplam 2 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.