Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Eylül 2023
Beğen 1

Arslan Özdemir-Esma Senfonisi

Allah Allah hu Allah Allah hu
İlâhî! Hamdini sözüme sertâc ettim,
Zikrini kalbime mi’râc ettim,
Kitabını kendime minhâc ettim.
Ben yoktum vâr ettin,
Varlığından haberdâr ettin,
Aşkınla gönlümü bîkarâr ettin.
İnayetine sığındım, kapına geldim,
Hidayetine sığındım, lütfuna geldim,
Kulluk edemedim, affına geldim.
Şaşırtma beni, doğruyu söylet,
Neş’eni duyur, hakikati öğret.
Sen duyurmazsan ben duyamam,
Sen söyletmezsen ben söyleyemem,
Sen sevdirmezsen ben sevdiremem.
Sevdir bize hep sevdiklerini,
Yerdir bize hep yerdiklerini,
Yâr et bize erdirdiklerini.
Allah Rahim Kebir Allah Kuddus Selam Mü’min Müheymin Allah Aziz Allah Cebbar Allah ya Mütekebbir Halık Bari Musavvir Allah Gaffar Kahhar Vehhab Allah Rezzak Fettah Alim Allah Hu
Kabıd Allah Basıt Allah Hu Habir Rafi’ Muızz Allah Hu Mukit Allah Semi’ Allah Hu Allah Allah
Allah adın zikredelim evvela vacib oldur cümle işte her kula
Basir Allah Hakem Allah Adlul Latif Habir Allah Alim Azim Gafur Allah Şekur Aliyy Kebir Allah Hafız Muhsi Hasib Allah Celil Cemil Rakib Allah Mücib Allah Vasi’ Allah Hu Hakim Allah Vedud Allah Hu Mecid Bais Şehid Allah Hu Hakk Vekil Kaviyy Allah Hu
Metin Veliyy Hamid Allah Muhsi Mübdi Muid Allah Muhyi Allah Mümit Allah Hayyu Kayyum Vacid Allah Vahid Allah Samed Allah Tahir Allah Muktedir Allah Mukaddim Allah Hu Muahhir Allah Evvel Allah Hu Ahir Allah Zahir Allah Hu Batın Mani Allah Hu
Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan
Vali Müteali Allah Tevvab Allah Muntakim Allah Rauf Afüvv Malikül Mülk Zülcelali vel ikram Muksit Allah Cami Allah Ganiyy Muğniyy Mani’ Allah Darr un Nafi Nur Hadi Hu Bedi’ Baki Allah Hu Varis Allah Raşid Allah Hu Settar Allah Sabur Allah Hu.
Kalpler ancak onu anmakla huzur bulur


  • Arslan Özdemir
  • 23 Kasım 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • Arslan Özdemir-Esma Senfonisi için yorumlar kapalı
  • 1.655 kez görüntülendi

Arslan Özdemir

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.