ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Mevlid Sonu Duası

MEVLİD SONU DUASI
Elhamdülillahi Rabbil âlemin.Vessalâtu vesselamu alâ Rasulina Muhammedivvealâ âlihi ve sahbihi ecmain.Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabürrahim. Vehdini vehdina ve veffıkna ilel hakkı veilennecati ve ilel afvi ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil Kur’anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.
Ey bu kâinatı yoktan var eden yegâne sahibi ve müstakillen maliki olan, istediğini istediğine veren ve istediği zaman yegâne almak gücünün sahibi olan yüce Rabbimiz. Şu anda huzurundayız. Hudutsuz rahmetine açılan ellerimizi dergâhından boş çevirme ya Rabbi. Ey bizlere sayısız ve sonsuz nimetleri lutfeden yüce Rabbimiz. Bizler yalnızca sana ibadet eder ve her şeyi senden biliriz. Tüm yaşama gücü ve sevincini lutfeden sensin. Sen her şeye Kadirsin. Her şeyi bilen gören işitensin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz aşr-ı şerifleri, tilavet ettiğimiz mevlid-i şerifi, esansında getirilen salâvat-ı şerifeleri, ilahileri, tazimatımızı dergâhı izzetinde kabul eyle. Hâsıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin aziz, mübarek, münevver, musaffa, mücella, mutahhar ruh-u tayyibelerine hediye eyliyoruz vasıl eyle. Sevgili Peygamberimizi cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Şefaat-i uzmasına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Diğer Peygamberanı izamın, âl-i ezvacı tahiratın, ehl-i beytin, sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, eimme-i din-i mübin-i müçtehidinin, alimlerin, Salihlerin, abidlerin, zahidlerin, hafızların, fakirlerin, gariplerin, öksüzlerin, yetimlerin, mağrib ve maşrık arasında yerler altında yatan bilcümle ehl-i imanın ve el-i islamın da ervahına hediye eyliyoruz vasıl eyle ya Rabbi.
Din, vatan, millet, bayrak, mukaddesat, hürriyet ve istiklal uğruna canını kanını seve seve feda eden sevgili şehitlerimizin de ruhuna hediye eyliyoruz vasıl eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi şu aziz vatanımızın korunmasında, yücelmesinde, yükselmesinde emeği geçip dar-ı dünyadan dar-ı ukbaya göç eden bütün devlet adamlarımızın da ruhlarına hediye eyliyoruz vasıl eyle. Ya Rabbel alemin, şu aziz vatanımızı koruyan, şu aziz vatanımızda bizlerin birlik ve beraberliğimizi, güvenliğimizi sağlayan askerimizden, polisimizden ahrete intikal etmiş olanların da ruhlarına hediye eyliyoruz vasıl eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi teypleri başında bu mevlidi şerifi dinleyen, hudutsuz rahmetine ellerini açarak senden kendisi ve geçmişleri için rahmetini ve mağfiretini talep eden kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olanların da ruhlarına hediye eyliyoruz vasıl eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel âlemin bu mevlidi şerifin yazarı merhum Süleyman Çelebi hazretlerinin de ruhlarına özellikle hediye eyliyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Her birerlerinin kabirlerini hazret-i Kur’an’ın ve mevlid-i şerifin nuru ile pürnur ziyadar eyle ya Rab. Makamlarını derecelerini yüksek eyle ya Rab. Taksiratlarını affeyleyip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rab. Cennet ve cemalinle müşerref eyle ya Rab. Bu vesileyle içimizde gizli ama sana aşikar olan bütün hayırlı muratlarımıza cümlemizi nail eyle ya Rab. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle ya Rab. Dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rab. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rab. Dert verip derman aratma. Camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız burçlarımızı bayraksız, şu paslı gönüllerimizden gerçek imanı eksik eyleme ya Rab.
Ya Rabbel âlemin ya Erhamerrahimin. İçimizi, kalbimizi, ruhumuzu her türlü kötülüklerden, her türlü kötü düşüncelerden, şeytanın vesvesesinden muhafaza eyle ya Rab.
Ya Rabbel âlemin şu aziz vatanda ve bütün İslam diyarındaki yaşayan tüm İslam âlemine nusretinle muamele eyle.
Ya Rabbe alemin ya Erhamerrahimin özellikle şu aziz vatanda kardeşçe yaşamak dururken bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme. Dini ve milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü kötülükleri bizlerden def u ref eyle.
Ya Rabbel alemin ya Erhamerrahimin. kâfirin küfründen, fasıkın fıskından, münafıkların şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle.
Ya Rabbi hiç şüphemiz yok ki bir gün bizler de her fani gibi bu fani alemden baki aleme bilinmeyen bir zaman, bilinmeyen bir mekânda ve bilemediğimiz bir akıbet sonucu göç edeceğiz. O gün gelip hepimiz için çatacak. İşte o gün gelmezden evvel sana bizi gerçek manada kul Habibine ümmet eyle. Son nefesimizde imanın alameti ki buyurun aşk ile=”Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu” diyerek cümlemize böylece hüsn-ü hatimeler çene kapamalar nasip ve müyesser eyle.
Ya Rabbel alemin yapılmış olan şu duayı ellerini hudutsuz rahmetine kaldırdığı zaman gözlerinden akan sel gibi yaşlarla birlikte dudaklarından, dilinden dökülen ne varsa senin katında makbul olan güzel ve hayırlı kullarının duasına bizim duamızı da ilhak ile müstecab eyle. Kâbe-i Muazzamada, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da ve huzur-u Rasulullahta yapılıp kabule şayan buyrulan dualara ilhak eyle.
Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfun. Veselamün alel mürselin.Velhamdülillahi Rabbil Âlemin. El Fatiha.


  • Dua Dosyaları
  • 30 Mayıs 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 924 kez görüntülendi

Dua Dosyaları

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.