ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Kıyamet Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

 • La uksimu biyevmilkıyameti.
 • Ve la uksimu binnefsillevvameti.
 • Eyahsebul’insanu ellen necme’a ‘ızamehu.
 • Bela kadiriyne ‘ala en nusevviye benanehu.
 • Bel yuriydul’insanu liyefcure emamehu.
 • Yes’elu eyyane yevmulkıyameti.
 • Feiza berikalbesaru.
 • Ve hasefelkameru.
 • Ve cumi’aşşemsu velkameru.
 • Yekulul’insanu yevmeizin eynelmeferru.
 • Kella la vezere.
 • İla rabbike yevmeizinilmustekarru.
 • Yunebbeul’insanuyevmeizin bima kaddeme ve ahha re.
 • Belil’insanu ‘ala nefsihi besıyretun.
 • Ve lev elka me’aziyrehu.
 • La tuharrik bihi lisaneke lita’cele bihi.
 • İnne’aleyna cem’ahu ve kur’anehu.
 • Feiza kare’nahu fettebı’kur’anehu.
 • Summe inne ‘aleyna beyanehu.
 • Kella bel tuhıbbunel’acilete.
 • Ve tezerunel’ahırete.
 • Vucuhun yevmeizin nadıretun.
 • İla rabbiha nazıretun.
 • Ve vucuhun yevmeizin basire’un.
 • Tezunnu en yuf’alebiha fakıretun.
 • Kella iza beleğatitterakıye.
 • Ve kıyle men rakın.
 • Ve zanne ennehulfraku.
 • Velteffetissaku bissakı.
 • İla rabbike yevmeizinilmesaku.
 • Fela saddeka ve la salla.
 • Ve lakin kezzebe ve tevella.
 • Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.
 • Evla leke feevla.
 • Summe evlaleke feevla.
 • Eyahsebul’insanuen yutreke suden.
 • Elem yeku nutfeten min meniyyin yumna.
 • Summe kane ‘alekaten fehaleka fesevva.
 • Fece’ale minhuzzeyceynizzekere vel’unsa.
 • Eleyse zalike bikadirin ‘ala en yuhyiyelmevra.

Meali
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – Hayır, gerçek öyle değil! Kıyamet günü hakkı için,
2 – Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için (ki siz mutlaka diriltileceksiniz).
3 – İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz?
4 – Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz!
5 – Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkâr etmek ister de,
6 – “Ne zamanmış o kıyamet günü?” diye alay eder.
7 – Gözler kamaşıp karardığı,
8 – Ayın ışığının büsbütün gittiği,
9 – Güneş ile ay yan yana getirildiği zaman…
10 – İşte o gün insan der: “Var mı kaçacak mekân?”
11 – Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur.
12 – O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur!
13 – O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır.
14-15 – Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. [16,23; 58,18]
16 – Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. [20,114]
17 – Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir.
18 – O halde Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle.
19 – Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. (Bu önemli gerçeği, arada belirttikten sonra gelelim esas konumuza).
20 – Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz.
21 – Onun için âhireti terkedip durursunuz.
22 – Yüzler vardır o gün pırıl pırıl…
23 – O güzel ve Yüce Rab’lerine bakakalır… [6,103]
Ehl-i sünnet, âyetlere ve bilhassa mütevatir derecesine varan hadîslere dayanarak, cennette Allahın görüleceği hususunda ittifak etmişlerdir.
24 – Ve nice suratlar vardır o gün asılır.
25 – Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. [3,106; 80,37-42; 88,2-10]
26 – Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler:
27 – “Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?” der.
28 – Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar.
29 – Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır. [6,61-62]
30 – O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur!
31 – Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı.
32 – Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi.
33 – Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı.
34 – Yazık sana yazık!
35 – Yazık ki sana ne yazık!
36 – İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?
37 – Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi?
38 – Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi.
39 – Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.
40 – Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?


Ebubekir Şatiri

Sitemizde sanatçıya ait toplam 17 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.