ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Garipler Kervanı-Erzurum Ulu Camii Vaazı-03 Haziran 1990

Son birkaç asırdır bunalımdan bunalıma sürüklenen insanlık, kendisini kurtaracak ruh ve irade insanlarını beklemektedir.
Allah’ın, adının anılmasına izin verdiği evler…
“Dine ilk omuz verenler gariplerdir. Bir gün gelecek ona omuz verenler yine garipler olacak. Müjdeler olsun gariplere!” hadisi… Resûlullah’ın (s.a.s.) “kardeşlerim” dediği asrımızın garipleri… Ve bunu tasdik eden rüya…
En büyük garip Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kavminden çektiği sıkıntılar, özellikle Taiflilerin hakâretlerine maruz kalması ve bütün bu ızdıraplara onların soylarından Müslüman nesiller geleceğini ümit ederek katlanması…
Peygamberimizin (s.a.s.) çekmiş olduğu dünyevî sıkıntılar (açlık ve susuzluk v.b.)…
İnsanlığın beklediği ruh ve irade insanları, dünyevî zevklere boyun eğmez, nefsânî arzulara özellikle şehvete teslim olmazlar.
Hz. Ömer (r.a.) devrinde zina etmekten son anda vazgeçen bir gencin Allah (c.c.) katında görmüş olduğu mükâfât…
Yüz güzelliği ile meşhur Süleyman b. Yesâr’ın, bir kadının davetine icabet etmemesi ve buna karşılık manevî âlemde tebcîl edilmesi (yüceltilmesi)…
Asırlarca tasallut ve tahakkümlerin altında inim inim inlemiş dindaş ve soydaşlarımız, kendilerine Anayurt’tan uzanacak kurtarıcı bir el beklemektedirler.
Bir annenin, Anayurd’un soluklarını terennüm eden bir kasetin kendisine hediye edilmesi karşısındaki duyguları…
Bu milleti delicesine sevmekten başka hiçbir derdimiz ve davamız yoktur!…
00:01 0. VAAZ: Giriş
11:40 1. Son birkaç asırdır bunalımdan bunalıma sürüklenen insanlık, kendisini kurtaracak ruh ve irade
insanlarını beklemektedir…
20:01 2. Allah’ın, adının anılmasına izin verdiği evler…
24:25 3. “Dine ilk omuz verenler gariplerdir. Bir gün gelecek ona omuz verenler yine garipler olacak. Müjdeler olsun gariplere!” hadisi.. Resûlullah’ın (s.a.s.) “kardeşlerim” dediği asrımızın garipleri.. Ve bunu tasdik eden bir rüya…
43:19 4. En büyük garip Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) kavminden çektiği sıkıntılar, özellikle Taiflilerin hakaretlerine maruz kalması ve bütün bu ızdıraplara onların soylarından Müslüman nesiller geleceğini ümit ederek katlanması…
75:08 5. Peygamberimiz’in (s.a.s.) çekmiş olduğu dünyevî sıkıntılar (açlık ve susuzluk vb.)…
80:22 6. İnsanlığın beklediği ruh ve irade insanları, dünyevî zevklere boyun eğmez, nefsanî arzulara özellikle
şehvete teslim olmazlar…
91:56 7. Hz. Ömer (r.a.) devrinde zina etmekten son anda vazgeçen bir gencin Allah (c.c.) katında görmüş
olduğu mükâfat…
111:54 8. Yüz güzelliği ile meşhur Tabiîn’in imamlarından Süleyman İbn Yesâr’ın, bir kadının davetine icabet
etmemesi ve buna karşılık manevî âlemde tebcil edilmesi (yüceltilmesi)…
116:53 9. Asırlarca tasallut ve tahakkümlerin altında inim inim inlemiş dindaş ve soydaşlarımız, kendilerine
Anayurt’tan uzanacak kurtarıcı bir el beklemektedirler…
122:40 10. Bir annenin, Anayurd’un soluklarını terennüm eden bir kasetin kendisine hediye edilmesi
karşısındaki duyguları…
127:22 11. Bu milleti delicesine sevmekten başka hiçbir derdimiz ve davamız yoktur!..


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.