ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

İman ve Aksiyon-Şadırvan Camii Vaazı-25 Mart 1990

Efendimizin rehberliğinde, dünyanın eğri-büğrü yollarının çok rahat bir şekilde aşılabileceği vurgulanıyor…
Peygamberimize ümmet olabilmek için illâ on dört asır önce yaşamış olmak veya Mekke’de, Medine’de bulunmak gerekmediği; insanların bulundukları yerden O’nu arayıp bulmalarının ve vicdanlarında hissetmelerinin yeterli olacağı anlatılıyor…
Metafizik gerilimin, dîni, şuurlu bir şekilde yaşama, emirler ve yasaklar karşısında duyarlılık kazanma olduğu vurgulanıyor. Bu duyguyu paylaşan insanların genciyle-ihtiyarıyla, kadınıyla-erkeğiyle bütün fedakârlıklara hazır oldukları belirtiliyor…
Metafizik gerilimi mükemmel olan Kabbas b. Eşyem (r.a.) Yermuk Savaşı’na katılmıştır. Öğle vakti bir kılıç darbesi alır ve ayağı kopar. Ayağının koptuğunu ancak akşam vakti attan inerken anlayacaktır…
İlim aşığı bir grup insan, çok sevdikleri vatanları için bir üniversite inşa etme girişimindedirler. Satın alma amacıyla bir araziye giderler. Bu arada bu olaylardan tamamen habersiz birisi de çok ilginç bir rüya görmektedir…
Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), Tebük Seferi’nde savaş teçhizatı için ashabın himmetine müracaat etmektedir. Herkes bir şeyler getirir. Bir grup vardır ki, verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Ağlaya ağlaya geri dönerler ve haklarında “Ey Rasûlüm! Binek temin etmen için sana geldiklerine: “Sizi bindirecek bir şey bulamıyorum” deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir.” (Tevbe, 9/92) ayeti nazil olur.
Hak ve hakikat karşısında Peygamberane mücadele eden insanların başlarından geçen hadiseler insana ütopik gelebilir. Ama o yüce ruhlarının misallerini günümüzde de görmeye başlayınca hadiselerin yaşanabileceği düşüncesi güç kazanmakta…
Haç kafilesi içinde, metafizik gerilimi tam, şuurlu biri vardır. Yolda istirahat için mola verilir. Araba birden ileri geri hareket etmeye başlar. Herkes şaşkınlık içerisindedir…
Metafizik gerilimin bir yönü de başkaları için yaşama ve yaşatma zevkiyle kendi arzularından dahi feragat etmektir.
Başkalarını yaşatma adına hayatı savaş meydanlarında geçen Hz. Halid, cephede değil de evinde ölmeyi bir türlü kabullenemez…
Metafizik gerilime geçince herkes kendine düşen vazifeyi fazlasıyla yapmaktadır.
Kurtuluş savaşında yurdumuzu işgal eden Ruslar Aziziye tabyalarına kadar ilerler. Ancak burada kendilerini çok çetin bir topluluk beklemektedir. Bunlar; ellerinde satırlarıyla cepheye koşan Nene Hatun ve arkadaşlarıdır…
“Geçmişlerinizin mesavisini yâd etmeyin, onları güzel yanlarıyla anın” hadisi zikredildikten sonra Müslüman’ın izzetli yaşaması, batıla teslim olmaması gerektiği üzerinde duruyor.
Bedir’in kahramanlarından Asım b. Sabit (r.a.) izzetli bir Müslüman’dır. Arkadaşlarıyla beraber silahsız oldukları bir vakit Hüzeyl kabilesi tarafından yakalanır. Asım’ı öldürüp kafatasında şarap içeceklerdir. O’nu şehit ederler. Yanına geldiklerinde cesedin eşek arıları tarafından korunduğunu görürler. O gece müthiş bir yağmur yağar ve…
00:01 0. VAAZ: Giriş
08:35 1. Efendimiz’in (s.a.s.) rehberliğinde, dünyanın eğri-büğrü yollarının çok rahat bir şekilde
aşılabileceği…
12:24 2. Peygamberimiz’e (s.a.s.) ümmet olabilmek için herkesin bulunduğu yerde ve zamanda O’nu arayıp
bulmalarının ve vicdanlarında hissetmelerinin yeterli olacağı…
20:44 3. Metafizik gerilim, dini şuurlu bir şekilde yaşama, emirler ve yasaklar karşısında duyarlılık kazanma
demektir. Bu konuda Yermük Savaşında, ancak akşama doğru ayağının kesildiğini fark eden Kabbâs
İbn Eşyem örneği…
28:52 4. İlim aşığı bir grup insan, çok sevdikleri vatanları için bir mektep, bir üniversite inşa etme
girişimindedirler. Satın alma amacıyla bir araziye giderler. Bu arada bu olaylardan tamamen habersiz
birisi de çok ilginç bir rüya görmektedir…
58:01 5. Tebük Seferi için bir şey veremediklerinden dolayı ağlayan fakir sahabiler (r.anhüm)…
62:48 6. Hak ve hakikat karşısında peygamberâne mücadele eden insanların başlarından geçen hadiseler
insana ütopik gelebilir. Ama o yüce ruhların misallerini günümüzde de görmeye başlayınca hadiselerin yaşanabileceği düşüncesi güç kazanmaktadır.. Hac kafilesi içinde, metafizik gerilimi tam, şuurlu biri vardır. Yolda istirahat için mola verilir. Araba birden ileri geri hareket etmeye başlar. Herkes şaşkınlık içerisindedir…
78:03 7. Metafizik gerilimin bir yönü de başkaları için yaşama ve yaşatma zevkiyle kendi arzularından dahi ferâgat etmektir… Başkalarını yaşatma adına hayatı savaş meydanlarında geçen Hz. Halid, cephede değil de evinde ölmeyi bir türlü kabullenemez…
92:25 8. Metafizik gerilime geçince herkes kendine düşen vazifeyi fazlasıyla yapmaktadır. Bu konuda örnek olarak Kurtuluş Savaşı’nda Ruslara karşı büyük bir mücadele veren Nene Hatun ve arkadaşları…
102:16 9. “Geçmişlerinizin mesâvisini yâd etmeyin, onları güzel yanlarıyla anın.” hadisi zikredildikten sonra Müslüman’ın izzetli yaşaması, bâtıla teslim olmaması gerektiği üzerinde duruluyor. Bu konuda teslim olmamak için düşmanla amansız bir mücadeleye giren ve şehit düşüncede Allah’ın, düşmanlarına teslim etmediği Âsım b. Sâbit (r.a.) örneği..


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.