ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

İrade Hassasiyeti-24 Aralık 1989-Şadırvan Camii Vaazı

Gönüller miraca teşne bulunuyor…
Müttakinin manası ve takvanın bir buudu: İrade hassasiyeti ve aktif sabır…
İrade hassasiyetine Enbiya-ı izâm’ın (aleyhimüsselam) hayatından örnekler; Hz. Nuh’un (as) hiç sarsılmadan yıllar süren irşad faaliyeti…
Tavır değiştirmeyen peygamber Hz. İbrahim (as) ve Asr-ı Saadet’in ve günümüzün irade kahramanlarından birkaç örnek; Hz. Ebû Bekir (r.a.), Cafer b. Ebî Talib (r.a.), Bediüzzaman…
İrade insanı Hz. İbrahim’in (as) maruz kaldığı imtihanlar, yıllarca hasretini çektiği biricik oğlunu ve eşini otun dahi bitmediği bir vadiye terk etme imtihanı, meleklerin yüzüne bakmaya kıyamadığı oğlunu kurban etme imtihanı…
Hz. Musa (as) da sizin için misal alınacak yanlar vardır…
Hz. İsa (as) ve çarmıhların gölgesinde irşad ve tebliğle geçen bir hayat…
İnsanlık bezminin son şehsuvarı Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve iradede son nokta: Güneşi bir omzuma, ayı da bir omzuma koysalar, bu baş gider de ben bu davadan vazgeçmem…
Kuranda müttaki ve müttakinin özellikleri…
00:01 0. VAAZ: Giriş
06:03 1. Allah düşmanları, her yerde bozguna uğrarken dine sahip çıkanlar adım adım zirvelere doğru
tırmanıyorlar…
14:46 2. Müttakînin mânâsı ve takvanın bir buudu: irade hassasiyeti ve aktif sabır…
19:10 3. İrade hassasiyetine Peygamberlerin hayatlarından örnekler, Hz. Nuh’un (a.s.) hiç sarsılmadan yıllar
süren irşad faaliyeti…
21:19 4. Tavır değiştirmeyen Peygamber Hz. İbrahim (a.s.) ve Asr-ı Saadetten ve günümüzün irade
kahramanlarından birkaç örnek: Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Cafer (r.a.), Bediüzzaman Hazretleri… 36:09 5. İrade insanı Hz. İbrahim’in (a.s.) tabi tutulduğu imtihanlar; ailesini otun dahi bitmediği bir vadiye
terk etme ve oğlu İsmail’i (a.s.) kurban etme imtihanı…
43:56 6. Hz. Musa’da (a.s.) sizin için misal alınacak yanlar vardır…
47:27 7. Hz. İsa (a.s.) ve çarmıhların gölgesinde irşad ve tebliğle geçen bir hayat…
50:23 8. Peygamberimiz (s.a.s.) diğer Peygamberlerin tabi tutulduğu imtihanlardan daha ağırına tabi
tutulmuş ve kavminden gelen eziyetlere sapasağlam iradesiyle katlanmış ve sarsılmamıştır…
56:02 9. Kur’ân’da müttakî ve özellikleri…
61:43 10. Hakikî mânâda takva.. günümüzde takvaya yüklenen yanlış mânâlar ve çarpık anlayışlar…
70:51 11. Allah (c.c.), insanların suret ve cisimlerine bakmaz, O, kalp ve amellerine bakar ve sıfatlarına göre
onlara muamele eder…
74:12 12. Kâfirlerin pek çok alanda ilerleme kaydetmeleri mü’min sıfatlarıyla mücehhez olmalarındandır.
Mü’minlerin geri kalmaları ise kâfir sıfatlarıyla muttasıf olmalarındandır…
79:25 13. Bir hakikatin iki yüzü veya Allah’ın iki çeşit kanunu; âyât-ı tekvîniye ve Kur’ân-ı Kerim… 85:46 14. Hak neticeye bâtıl yolla varılamaz, bir mü’min için her vesile meşru olamaz…
90:26 15. Yeryüzünde ağlamaları dindirecek bir ses ve soluğa ihtiyaç vardır…
93:49 16. Mü’min hassasiyeti ve ansızın gelen ölüme hazırlıksız yakalananların ölüm döşeğinde ve
ahiretteki hallerinden örnekler…
100:16 17. Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) haram karşısında takındıkları tavır…
104:54 18. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının!…” (Âl-i İmrân
sûresi, 3/102) âyeti karşısında ashab-ı kiramın (r.anhüm) durumu…
111:58 19. Murat Hüdâvendigâr ve ordusunun, düşmanlarını dahi hayrete sevk eden örnek davranışı… 114:38 20. Gülmeyi dahi kendisine yasaklayan ciddiyet insanı Selahaddin-i Eyyûbî’nin hayatından kesitler…


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.