ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Kardeşlik Destanı-Hisar Camii Vaazı-26 Ağustos 1990

İslam Dünyası, kendi arasındaki küçük meselelerin kavgasını verdiği, anlaşma ve uzlaşma yollarını araştırmadığı zaman zayıf düşmüş ve bölük pörçük hale gelmiştir…
“Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir millet getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı yüzü yerde, kâfirlere karşı onurlu ve kuvvetlidirler. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta ayıplayanın ayıplamasından utanıp geriye durmazlar…” (Maide, 5/54) ayetinin tefsiri…
“İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenlerle, onlara bağırlarını açıp yardım edenler var ya, işte gerçek mü’minler onlardır.” (Enfal, 8/74) ayeti ışığında Muhâcir ve Ensâr (r.anhüm) arasında cihan tarihinde eşi bulunmayan bir kardeşliğin teessüs ettiği anlatılıyor.
Hz. Talha (ra) ile Hz. Sa’d bin Rebi’ (ra) arasındaki akıllara durgunluk veren kardeşlik…
Hakiki kardeşlik, maddi-manevi her meselede kardeşini kendi nefsine tercih etmektir.
Yermuk Savaşı’nda, ölürken dahi kardeşini kendi nefsine tercih eden Sahabiler (ra)…
00:01 0. VAAZ: Giriş
12:15 1. İslâm Dünyası, kendi arasındaki küçük meselelerin kavgasını verdiği, anlaşma ve uzlaşma yollarını
araştırmadığı zaman zayıf düşmüş ve bölük pörçük hale gelmiştir…
28:04 2. “Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse Allah onların yerine öyle bir millet getirecek ki,
Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar mü’minlere karşı yüzü yerde, kâfirlere karşı onurlu ve kuvvetlidirler. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta ayıplayanın ayıplamasından utanıp geriye durmazlar…” (Mâide sûresi, 5/54) âyetinin tefsiri…
50:34 3. “İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenlerle, onlara bağırlarını açıp yardım edenler var ya, işte gerçek mü’minler onlardır.” (Enfâl sûresi, 8/74) âyeti ışığında Muhâcir ve Ensâr (r.anhüm) arasında cihan tarihinde eşi bulunmayan bir kardeşliğin teessüs ettiği anlatılıyor…
59:40 4. Hz. Talha (r.a.) ile Hz. Sa’d İbn Rebi’ (r.a.) arasındaki akıllara durgunluk veren kardeşlik…
64:34 5. İman, inananlar arasında kardeşliği gerektirir. Birlik ve beraberlik içinde bulunan cemaatlere Allah
(c.c.) hususî lütuflar ihsan eder…
73:40 6. Hakikî kardeşlik, maddî-manevî her meselede kardeşini kendi nefsine tercih etmektir…
77:14 7. Yermük Savaşı’nda, ölürken dahi kardeşini kendi nefsine tercih eden Sahabiler (r.anhüm)… 85:46 8. “Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede mü’minlerin misali bir
cesede benzer. O cesette bir uzuv hastalanınca diğerleri de sabaha kadar hummayla tir tir titrer.” ve “Mü’minlerin durumlarıyla alakadar olmayan, onların derdini kendi derdi kabul etmeyen onlardan değildir.” hadisleri…
87:33 9. “Hepiniz toptan Allah’ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Allah’ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve O’nun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz cehennemden bir çukurun kenarında iken oraya düşmekten de sizi O kurtarmıştı…” (Âl-i İmrân sûresi, 3/103) âyeti.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.