ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Marifet İnsanı,Vicdan Kaynaklı Allah Bilgisi-19 Kasım 1989-Süleymaniye Camii Vaazı

İnsanlık için en mutlu anlar, kalblerin Allah marifetiyle donatıldığı anlardır.
Hakîkî mü’minin yani ârif-i billahın hususiyetleri nelerdir?
Abdullah b. Revâha, Ebû Zer ve Muaz b. Cebel (r.anhüm) gibi sahâbîlerin Marifetullah’ta derinleşme gayretleri…
Allah’a tam tevekkül olmuş Alâ ibnü’l-Hadramî ve Sa’d b. Ebî Vakkas’ın (r.anhümâ) büyük bir cesaretle düşman üzerine at sürmeleri…
Marifet insanının birinci hali, Allah’ı bol bol zikir, imanın artırılması, teslimiyeti yakalamak ve tevekküle doğru kanatlanmaktır.
Dînî hayatın yasaklandığı bir beldede Kur’an öğrenme uğrunda katlanılan zahmetler…
Bütün bir dünya Muhammedî solukları ve Kur’an’ı bekliyor. Bu ağır yükü kaldıracak babayiğitler likayat kazanmaya bakmalı, Allah’la münasebetlerini artırmalıdırlar.
Marifet insanın ikinci hali, emir ve yasaklar karşısında büyük bir hassasiyet içinde bulunmaktır.
“…İster bir şeyi gizleyin, isterse açığa vurun, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çekecektir…” (Bakara Sûresi, 2/284) ayetini, Sahâbe-i Kirâm’ın büyük bir teslimiyet şuuru içerisinde kabul etmesi ve ardından bu ağır yükü hafifleten ayetlerin inmesi…
“Her kim küçük dahi olsa bir kötülük yaparsa mutlaka ondan dolayı hesaba çekilecektir…” (Nisa Sûresi, 4/123) ayetinin ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) duyduğu ızdırap…
Allah indinde derecenizi öğrenmek istiyorsanız Allah’ın sizin nezdindeki derecesine bakınız. Allah’a karşı ciddî bir heybet ve mehâbet duygusu içinde bulunanları Allah mehîb kılar, düşmanlarının içine korku salar.
Marifet insanının üçüncü hali, marifetin kişinin şahsıyla bütünleşmesidir. Böyle kimseler Allah’ın dellâlı ve şâhidi olurlar. Onların kıyamında ve secdesinde Allah tecellî eder…
Bir Fransızın, Sultanahmet Camii’nde huzur içinde abdest alanların halinden etkilenerek müslüman oluşu…
“Ama onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler…” (Zümer Sûresi, 39/67) ayetinin şiddetinden lerzeye gelen minber…
Sahâbeden Hâris b. Mâlik’in (r.a.) Marifetullah’taki derinliği…
Küçük yaşta Peygamber hanesine giren Hz. Âişe’nin (r.anhâ) kıyamet günü akıbetinden endişe duyarak ağlaması…
00:01 0. VAAZ: Giriş
18:47 1. İnsanlık için en mutlu anlar, kalblerin Allah marifetiyle donatıldığı anlardır.
27:03 2. Hakikî mü’minin yani ârif-i billahın hususiyetleri nelerdir?
31:30 3. Abdullah İbn Revâha, Ebû Zer ve Muaz İbn Cebel (r.anhüm) gibi sahabilerin marifetullahta
derinleşme gayretleri…
35:04 4. Allah’a tam tevekkül olmuş Alâ ibnü’l-Hadramî ve Sa’d İbn Ebî Vakkas’ın (r.anhümâ) büyük bir
cesaretle düşman üzerine at sürmeleri…
39:58 5. Marifet insanının birinci hali, Allah’ı bol bol zikir, imanın artırılması, teslimiyeti yakalamak ve
tevekküle doğru kanatlanmaktır.
40:53 6. Dînî hayatın yasaklandığı bir beldede Kur’ân öğrenme uğrunda katlanılan zahmetler…
47:33 7. Bütün bir dünya Muhammedî solukları, Kur’ân’ı bekliyor. Bu ağır yükü kaldıracak babayiğitler
liyakat kazanmaya bakmalı, Allah’la münasebetlerini artırmalıdırlar.
50:07 8. Marifet insanının ikinci hali, emir ve yasaklar karşısında büyük bir hassasiyet içinde bulunmaktır. 52:02 9. “…İster bir şeyi gizleyin, isterse açığa vurun, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çekecektir…”
(Bakara sûresi, 2/284) ayetini, sahabe-i kiramın büyük bir teslimiyet şuuru içerisinde kabul etmesi ve
ardından bu ağır yükü hafifleten ayetlerin inmesi…
70:11 10. “Her kim küçük dahi olsa bir kötülük yaparsa mutlaka ondan dolayı hesaba çekilecektir…” (Nisâ
sûresi, 4/123) ayetinin ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir’in duyduğu ızdırap…
74:55 11. Allah indinde derecenizi öğrenmek istiyorsanız Allah’ın sizin nezdinizdeki derecesine bakınız.
Allah’a karşı ciddî bir heybet ve mehâbet duygusu içinde bulunanları Allah mehîb kılar, düşmanlarının
içine korku salar.
79:07 12. Marifet insanının üçüncü hali, marifetin kişinin şahsıyla bütünleşmesidir. Böyle kimseler Allah’ın
dellâlı ve şâhidi olurlar. Onların kıyamında ve secdesinde Allah tecellî eder…
80:43 13. Bir Fransızın, Sultanahmet Camii’nde huzur içinde abdest alanların halinden etkilenerek
Müslüman oluşu…
83:03 14. “Ama onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler…” (Zümer sûresi, 39/67)
ayetinin şiddetinden lerzeye gelen minber…
95:56 15. Sahabeden Hâris İbn Mâlik’in (r.a.) marifetullahtaki derinliği…
100:04 16. Küçük yaşta Peygamber hanesine giren Hz. Âişe’nin (r.anhâ) kıyamet günü akıbetinden endişe
duyarak ağlaması.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.