ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Murakabe ve Muhasebe-18 Şubat 1990-Süleymaniye Camii Vaazı

Murâkabe, insanın kendini kontrol etmesi, yaptığı herşeyde Allah’ın (c.c.) kendisini görüp gözettiğine inanması, bunun şuurunda olması demektir.. Murâkabeyle ilgili âyetler…
Murâkabe duygusu içinde yaşama Rabbimizi çok iyi bilmeye ve nefsimizle yaka-paça olmaya bağlıdır…
Allah’ın tercih ettiğini tercih etmek, murâkabenin alâmetlerindendir.. Bu konuda Hz. Ömer’in (ra) hayatından misaller: Hudeybiye’de Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) haklı olduğunu görünce kendi fikrinden anında vazgeçmesi.. Mehir konusunda bir kadının uyarısı karşısında kendi fikrini terketmesi.. Ganimet dağıtırken, dine hizmette önde olanlara ve Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) sevdiklerine öncelik tanıması.. Bir bedevîye kaba sözlerinden dolayı kızıp kırbacıyla ona vuracağı anda kendisine okunan âyet karşısında elinin havada kalması…
İç-dış bütünlüğünü koruyamadığı endişesini taşıyan Hanzala b. Âmir (ra)…
Cemel Vak’ası’nda Zubeyr b. Avvâm (ra) ve Hz. Âişe Vâlidemizin (r.anhâ) Hz. Ali (ra) karşısında haksız olduklarını anlayınca anında ona karşı gelmekten vazgeçmeleri…
Muhâsebe, geçmiş zamanın hesabını yapmak demektir.. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Her nefis yarın için ne hazırladı ona baksın.” (Haşr, 59/18) âyeti.. “Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz” (Hz. Ömer)…
“…Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecektir…” (Nisâ, 4/123) âyetinin ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir (ra) ve Hz. Ömer’in (ra) endişesi…
Amr b. Âs’ın (ra) ölümüne yakın günlerde geçmişin muhâsebesi ve hâlin murâkabesinin ağırlığı altında kimseyle görüşmeyerek günlerce ağlaması ve bu şekilde Hakk’ın huzuruna çıkması…
“De ki: Davranış ve aksiyonları itibariyle en çok zararda olanları söyleyeyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir…” (Kehf, 18/103, 104) âyetleri…
Muhammed b. Münkedir’in “Bir gün gelecek ki, karşınıza hiç hesabınızda olmayan şeyler çıkıverecek.” (Zümer, 39/47) âyeti karşısında haftalarca ağlaması…
Hz. Âdem, Hz. Davud ve Hz. Yunus’un (aleyhimüsselam) murâkabesi…
Cihanları fetheden Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi içlerine doğru yaptıkları fetih…
Beş bin kişilik ordusuyla doksan beş bin kişilik orduyu yenen Târık b. Ziyâd’ın iç fethi…
İbn Ömer’in (ra), bir çobanın murâkabesi karşısında duyduğu hayret…
Yirmi-otuz sene boyunca geceleri fakirlerin kapılarına sırtında çuvalla yiyecek taşıyan Hz. Zeynülâbidîn…
00:01 0. VAAZ: Giriş
15:41 1. Murâkabe, insanın kendini kontrol etmesi, yaptığı her şeyde Allah’ın (c.c.) kendisini görüp gözettiğine inanması, bunun şuurunda olması demektir.. Murâkabeyle ilgili âyetler…
19:59 2. Murâkabe duygusu içinde yaşama Rabbimizi çok iyi bilmeye ve nefsimizle yaka-paça olmaya bağlıdır…
24:46 3. Allah’ın tercih ettiğini tercih etmek, murâkabenin alâmetlerindendir.. Bu konuda Hz. Ömer’in (r.a.) hayatından misaller: • Hudeybiye’de Resûlullah’ın (s.a.s.) haklı olduğunu görünce kendi fikrinden anında vazgeçmesi.. • Mehir konusunda bir kadının uyarısı karşısında kendi fikrini terk etmesi..
• Ganimet dağıtırken, dine hizmette önde olanlara ve Resûlullah’ın (s.a.s.) sevdiklerine öncelik tanıması.. • Bir bedevîye kaba sözlerinden dolayı kızıp kırbacıyla ona vuracağı anda kendisine okunan âyet karşısında elinin havada kalması…
39:37 4. İç-dış bütünlüğünü koruyamadığı endişesini taşıyan Hanzala İbn Âmir (r.a.)…
51:41 5. Cemel Vak’ası’nda Zübeyr İbn Avvâm (r.a.) ve Hz. Âişe Vâlidemiz’in (r.anhâ) Hz. Ali (r.a.)
karşısında haksız olduklarını anlayınca anında ona karşı gelmekten vazgeçmeleri…
58:19 6. Muhâsebe, geçmiş zamanın hesabını yapmak demektir.. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Her
nefis yarın için ne hazırladı ona baksın.” (Haşir sûresi, 59/18) âyeti.. “Hesaba çekilmeden evvel
kendinizi hesaba çekiniz.” (Hz. Ömer)…
61:27 7. “…Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecektir…” (Nisâ sûresi, 4/123) âyetinin
ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) endişesi…
64:54 8. Amr İbn Âs’ın (r.a.) ölümüne yakın günlerde geçmişin muhâsebesi ve hâlin murâkabesinin ağırlığı
altında kimseyle görüşmeyerek günlerce ağlaması ve bu şekilde Hakk’ın huzuruna çıkması… 81:27 9. “De ki: Davranış ve aksiyonları itibariyle en çok zararda olanları söyleyeyim mi? Onlar o
kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir…” (Kehf sûresi,
18/103, 104) âyetleri…
86:21 10. Muhammed İbn Münkedir’in “Bir gün gelecek ki, karşınıza hiç hesabınızda olmayan şeyler
çıkıverecek.” (Zümer sûresi, 39/47) âyeti karşısında haftalarca ağlaması…
90:21 11. Hz. Âdem, Hz. Davud ve Hz. Yunus’un (aleyhimüsselam) murâkabesi…
96:22 12. Cihanları fetheden Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi içlerine doğru
yaptıkları fetih…
100:41 13. Beş bin kişilik ordusuyla doksan beş bin kişilik orduyu yenen Târık İbn Ziyâd’ın iç fethi… 103:19 14. İbn Ömer’in (r.a.), bir çobanın murâkabesi karşısında duyduğu hayret…
106:20 15. Yirmi-otuz sene boyunca geceleri fakirlerin kapılarına sırtında çuvalla yiyecek taşıyan Hz.
Zeynülâbidîn..


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.