ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Oruç-2

Oruç-2 (Bornova, İzmir–5 Eylül 1979)
Orucun, Allah Teâlâ’nın rızâsını kazanmanın ve gönül dünyasının enginliklerine açılmanın ifâdesi olduğu,
Orucun rûhu geliştirdiği ve terbiye ettiği,
Oruç ibâdetinin fert, âile ve içtimâî yapı üzerindeki faydaları,
“Oruç benim içindir, karşılığını vermek de bana aittir.” kudsî hadisinin izâhı,
Orucun Hz.Âdem’den (as), Peygamber Efendimiz’e (sav) uzanan süreçte insanın mükemmelleşmesi için emredilmiş bir ibâdet olduğunun izâhı,
Orucun çeşit çeşit nimetleri önümüze sunan Allah Teâlâ’ya karşı şükrün bir ifadesi olduğu,
“Eğer şükrederseniz, Ben nimetlerimi daha da artırırım, ama nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki azabım pek şiddetlidir!” (İbrâhîm, 14/7) âyetinin izâhı,
“Kullarım Ben’i senden soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet etsinler ve Bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.” (Bakara, 2/186) âyetinin izâhı,
Mükemmel toplumun kaynaşmasının ve dayanışmasının temellerinden birinin de oruç olduğu,
Orucun , insan bedeni ve ruhu üzerindeki faydaları,
Orucun disiplinli olmayı öğreten bir terbiye metodu olduğu,
Orucun cenneti ve rü’yet-i ilâhiyi kazandırması,
HUTBE
Şuurlu müminin, dünya-âhiret dengesini sağlayan kişi olduğu,
Dünya nimetlerinden istifadede ölçüyü muhafaza ve Hz. Fatıma (ra) örneği,
Rûhi hayatın gelişmesi, ayrıca insandaki fazilet duygularının inkişâf etmesi, dünya ve ahiret dengesinin iyi kurulmasına bağlı olduğu, gibi konuları bulacaksınız.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.