ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Sabrın Gücü-20 Mayıs 1990-Süleymaniye Camii Vaazı

Sabredilecek her türlü durum karşısında Allah’tan (c.c.) sağlam irade istememiz gerektiği üzerinde duruluyor.
İradenin iki buudu olan sabır ve şükür ile ilgili ayet ve hadisler izah ediliyor.
Sabrın, insanı melek ve hayvandan ayıran bir özellik olduğu izah ediliyor.
Günahlara karşı sabrın günümüz gençliği için çok önemli ve günahı işlememenin bir farzı yerine getirmekle eşdeğer olduğuna ve eskiden ‘velî’ (Allah dostu) olmak için erbaînler çıkarılırken günümüzde velî olmanın daha da kolaylaştığı konularına değiniliyor.
Yağmurlardan dolayı mağaraya sığınan ve orada mahsur kalan Allah’a (c.c.) karşı saygılı üç gencin hikâyesi anlatılıyor. Ve özellikle büyük günah işlemek üzereyken ondan vazgeçen gence dikkat çekiliyor.
“Ölüm sana gelip çatacağı ana kadar Rabb’ine ibadet et.” (Hicr, 15/99) ayeti ve “Amellerin Allah yanında en sevimlisi az dahi olsa devamlı olanıdır.” hadisinin açıklaması yapılıyor.
Resûlullah’ın (s.a.s.) kulluktaki derinliği misallerle anlatılıyor.
Mü’minlerin bazı belâ ve musîbetlere maruz kalabileceklerini ve bunlar karşısında sabretmeleri gerektiğini ifade eden bazı ayet ve hadisler izah ediliyor.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) hayatı boyunca maruz kaldığı binlerce belâ ve musîbetler karşısında göstermiş olduğu sabır ve metaneti misallerle anlatılıyor.
Ölen çocuğu için yaka-paçasını yırtan bir kadına Resûlullah’ın (s.a.s.) verdiği nasihata dikkat çekiliyor.
“…Allah (c.c.) bu işi (İslam’ın gönüllerde taht kurması) tamamlayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.” hadisi yorumlanıyor.
Kendisini Rahmân’ın huzurunda ibadete adamış bir Hak dostunun nar arzu etmesi, onu almak için huzurdan ayrılması ve akabinde gelişen olaylar anlatılıyor.
00:01 0. VAAZ: Giriş
08:06 1. Sabredilecek her türlü durum karşısında Allah’tan (c.c.) sağlam irade istememiz gerektiği… 19:12 2. İradenin iki buudu olan sabır ve şükürle ilgili ayet ve hadisler…
33:35 3. Sabrın, insanı melek ve hayvandan ayıran bir özellik olduğu…
39:52 4. Sabrın Çeşitleri ve Günahlara Karşı Sabır
41:25 4a. Günahlara karşı sabrın günümüz gençliği için çok önemli ve bir günahı işlememenin bir farzı yerine getirmekle eşdeğer olduğu.. ve eskiden ‘velî’ (Allah dostu) olmak için erbaînler çıkarılırken günümüzde velî olmanın daha da kolaylaştığı…
50:34 4b. Yağmurdan dolayı mağaraya sığınan ve orada mahsur kalan Allah’a saygılı üç gencin hikayesi.. ve özellikle büyük bir günah işlemek üzereyken ondan vazgeçen genç…
64:28 5. Kullukta Sabır
66:44 5a. “Ölüm sana gelip çatacağı ana kadar Rabb’ine ibadet et.” (Hicr sûresi, 15/99) âyeti ve
“Amellerin Allah yanında en sevimlisi az dahi olsa devamlı olanıdır.” hadisi… 71:26 5b. Resûlullah’ın (s.a.s.) kulluktaki derinliğine dair misaller…
78:32 6. Belâlara Karşı Sabır
79:25 6a. Mü’minlerin bazı belâ ve musibetlere maruz kalabilecekleri ve bunlar karşısında
sabretmeleri gerektiğini ifade eden bazı âyet ve hadisler…
89:05 6b. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) hayatı boyunca maruz kaldığı binlerce belâ ve musibet
karşısında göstermiş olduğu sabır ve metanetine dair misaller…
100:31 6c. Ölen çocuğu için yaka-paçasını yırtan bir kadına Resûlullah’ın (s.a.s.) verdiği nasihat…
102:42 7. Zamanın Çıldırtıcılığına Karşı Sabır
103:58 7a. “… Allah bu işi (İslâm’ın gönüllerde taht kurması) tamamlayacaktır. Fakat siz acele
ediyorsunuz.” hadisi…
107:41 7b. Kendisini Rahmân’ın huzurunda ibadete adamış bir Hak dostunun nar arzu etmesi, onu
almak için huzurdan ayrılması ve akabinde gelişen olaylar…


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.