ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Şükür Ufku-Süleymaniye Camii Vaazı-17 Nisan 1990

Vaaz ve nasihat dinlemek için erken saatlerde camiye gelerek toplanmanın ifade ettiği manalar…
Kısa bir yokluk, çoraklık ve bir-iki asrılık durgunluktan sonra çağlayanlardan hız almış gibi neslimizi aydınlık istikballere sevkeden Allah’a binlerce hamd ve senâ olsun…
Ne şanlı geçmiş ve ne de muhteşem gelecek olmayı isterdim. Eğer bana sorsalardı ben, şanlı bir geleceğe yelken açan şanlı süvârîlerin arasında bulunmayı, yani sizlerden biri olmayı tercih ederdim….
Mütegalliplerin çizmeleri altında inleyen ve Türkiye’den yardım bekleyen esir milletlerin halini Allah görmektedir ve sizleri vasıta kılarak onlara inayet elini uzatacaktır…
Muhammedî Ruh devrildi, diyorlardı. O, tarih boyunca hiç devrilmedi ve bundan sonra da asla devrilmeyecektir.
Hz. Cebrâil’in (as) “Her kim Sana salât ve selâm okursa ben de ona salât ve selâm okurum.” müjdesi karşısında Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendinden geçmesine uzun bir süre şükür secdesinde bulunması…
Allah Teâlâ’nın (cc), ümmeti hakkında verdiği müjdelere Efendimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem) şükür secdesiyle ve çokça nazam kılarak mukâbelede bulunması…
Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) gece kalkıp ayakları şişinceye kadar ibadet etmesi karşısında Hz. Âişe’nin (r.anhâ) “Allah Senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde neden böyle yapıyorsun ey Allah’ın Resûlü?!” sorusuna mukâbil O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı…” diye cevap vermesi…
“Mü’minin hali gıpta edilecek bir haldir. Sevinilecek bir durumla karşılaşırsa şükreder, bu onun için hayır olur; kötü bir duruma maruz kalırsa sabrede yine bu da onun için hayır olur.” ve “İman, iki yarıdan müteşekkildir. Bir yarısı sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür.” hadis-i şerifleri…
Nimetleri idrak etmek de bir şükürdür. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.
Şükretmekte şükür ister…
“Benim kullarımdan şükredenlerin sayısı ne kadar da az!…” (Sebe’, 34/13) ve “Onların çoğunu şükretmez nankör bulacaksın.” (A’raf, 7/17) ayetleri…
00:01 0. VAAZ: Giriş
07:06 1. Vaaz ve nasihat dinlemek için erken saatlerde camiye gelerek toplanmanın ifade ettiği mânâlar… 13:20 2. Kısa bir yokluk, çoraklık ve bir-iki asırlık durgunluktan sonra çağlayanlardan hız almış gibi neslimizi
aydınlık istikballere sevk eden Allah’a binlerce hamd ve senâ olsun…
21:30 3. Ne şanlı geçmiş ne de muhteşem gelecek olmayı isterdim. Eğer bana sorsalardı ben, şanlı bir
geleceğe yelken açan şanlı süvarilerin arasında bulunmayı, yani sizlerden biri olmayı tercih ederdim… 41:09 4. Mütegalliplerin çizmeleri altında inleyen ve Türkiye’den yardım bekleyen esir milletlerin halini Allah
görmektedir ve sizleri vasıta kılarak onlara inayet elini uzatacaktır…
52:44 5. Muhammedî Ruh devrildi, diyorlardı. O, tarih boyunca hiç devrilmedi ve bundan sonra da asla devrilmeyecektir…
60:54 6. Hz. Cebrail’in (a.s.) “Her kim Sana salât ve selâm okursa ben de ona salât ve selâm okurum.” müjdesi karşısında Peygamberimiz’in (s.a.s.) kendinden geçercesine uzun bir süre şükür secdesinde bulunması…
67:28 7. Allah Teâlâ’nın (c.c.), ümmeti hakkında verdiği müjdelere Efendimiz’in (s.a.s.) şükür secdesiyle ve çokça namaz kılarak mukabelede bulunması…
82:09 8. Resûlullah’ın (s.a.s.) gece kalkıp ayakları şişinceye kadar ibadet etmesi karşısında Hz. Âişe’nin (r.anhâ) “Allah Senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde neden böyle yapıyorsun ey Allah’ın Resûlü?!” sorusuna mukabil O’nun (s.a.s.) “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı!..” diye cevap vermesi…
94:38 9. “Mü’minin hali gıpta edilecek bir haldir. Sevinilecek bir durumla karşılaşırsa şükreder, bu onun için hayır olur; kötü bir duruma maruz kalırsa sabreder yine bu da onun için hayır olur.” ve “İman, iki yarıdan müteşekkildir. Bir yarısı sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür.” hadis-i şerifleri…
97:43 10. Nimetleri idrak etmek de bir şükürdür. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.
101:39 11. Şükretmek de şükür ister…
103:18 12. “Benim kullarımdan şükredenlerin sayısı ne kadar da az!..” (Sebe sûresi, 34/13) ve “Onların
çoğunu şükretmez nankör bulacaksın.” (A’râf sûresi, 7/17) ayetleri…


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.