ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Vuslat Arzusu-28 Ocak 1990-Şadırvan Camii Vaazı

Azerbaycan işgali münasebetiyle yeryüzünde zulüm ve işkence gören dindaş ve soydaşlarımız için bir şey yapamamanın ızdırabı…
Hıristiyan ilim çevrelerince ikinci Einstein sayıları Sir James Jeans’ın, ilim erbabının inkâra sapmaları karşısında duyduğu şaşkınlık…
“Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Hâlbuki bütün bir dünya kıyamet günü O’nun avucunda, semalar da bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hâkimiyet sahibi Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.” (Zümer, 39/67) ayeti açıklanarak Allah’ın (cc) azametini takdir etmenin O’nu çok iyi bilmeye bağlı olduğu vurgulanıyor.
Allah’ı (cc) hakkıyla tanıyan ve O’na teslim olan kâinata meydan okuyabilir.
Sahâbe-i Kirâm Efendilerimizin (r.anhüm) Allah Teâlâ’ya teslimiyetteki derinlikleri…
Allah’ın emirlerine ciddî duyarlılık gösteren ve onları titizlikle yerine getirenleri Allah (cc) zâyi etmeyecek ve onlara sahip çıkacaktır.
Rabia Adeviye’ye ait olan “Allah’ı sevdiğini söylediğin halde O’na isyan ediyorsun,/Hayatı bana veren Allah’a yemin ederim ki bu, şaşılacak bir şeydir./Eğer muhabbetin sadık olsaydı Allah’a itaat ederdin,/Çünkü seven sevdiğine itaat eder.” şiiri tahlil ediliyor.
Bir kalbde Allah muhabbeti yerleşince ağyâr (Allah’tan başka her şey) muhabbeti yok olur gider.
Hz. Fâtıma Anamızın (r.anhâ), Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) kavuşma arzusuyla yanıp tutuşması…
Hz. Yusuf’ın (as) güzelliği karşısında meyve bıçaklarıyla ellerini kesen kadınlar, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) güzelliğini görselerdi, bıçakları kalplerine saplarlardı. Ya arzın ve semâların özel ve ebed Sultanı Allah’ın Cemâlini görselerdi!
Âlem-i İslâm, iştiyakla Allah’a (cc) yöneldiği zaman mazlûmiyetten ve mağduriyetten kurtulacaktır.
Hz. Şuayb’da (as) Allah iştiyakı (kavuşma arzusu)…
Bu Cennet Vatanımızı dörtbir taraftan saran düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı verdiğimiz yıllarda, Hindistan’daki Müslümanların Türkiye’ye yardım maksadıyla toplanmaları ve ellerinde ne var ne yok bir araya getirip ülkemize göndermeleri… Muhammed İkbal’in yakazada Peygamberimizi (sallallâhu aleyhi ve sellem) görmesi…
Muhterem Hocaefendi’nin, mazlûm ve mağdûr milletlerin ağlamalarının dinmesi ve perişan hallerinin sona ermesi için cemaatten dua etmelerini istemesi…
00:01 0. VAAZ: Giriş
11:58 1. Azerbaycan’ın işgali karşısında duyulan ızdırap ve yeryüzünde zulüm ve işkence altında inleyen dindaş ve soydaşlarımız için bir şey yapamamanın hüznü…
27:15 2. Hıristiyan ilim çevrelerince ikinci Einstein sayılan Sir James Jeans’ın, ilim erbabının inkâra sapmaları karşısında duyduğu şaşkınlık…
32:38 3. “Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Hâlbuki bütün bir dünya kıyamet günü O’nun avucunda, semalar da bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet
ve hâkimiyet sahibi Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.” (Zümer sûresi, 39/67) âyeti açıklanarak Allah’ın (c.c.) azametini takdir etmenin O’nu çok iyi bilmeye bağlı olduğu vurgulanıyor.
39:08 4. Allah’ı (c.c.) hakkıyla tanıyan ve O’na teslim olan kâinata meydan okuyabilir…
41:54 5. Sahabe-i kirâm efendilerimizin (r.anhüm) Allah Teâlâ’ya teslimiyetteki derinlikleri…
57:02 6. Allah’ın emirlerine ciddî duyarlılık gösteren ve onları titizlikle yerine getirenleri Allah (c.c.) zâyi
etmeyecek ve onlara sahip çıkacaktır…
61:29 7. Rabia Adeviye’ye ait olan: “Allah’ı sevdiğini söylediğin halde O’na isyan ediyorsun, / Hayatı bana
veren Allah’a yemin ederim ki bu, şaşılacak bir şeydir. / Eğer muhabbetin sadık olsaydı Allah’a itaat
ederdin, / Çünkü seven sevdiğine itaat eder.” şiiri tahlil ediliyor.
64:52 8. Bir kalbde Allah muhabbeti yerleşince ağyâr (Allah’tan başka her şey) muhabbeti yok olur gider. 70:57 9. Hz. Fâtıma Anamızın (r.anhâ), Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra O’na (s.a.s.) kavuşma
arzusuyla yanıp tutuşması…
79:09 10. Hz. Yusuf’un (a.s.) güzelliği karşısında meyve bıçaklarıyla ellerini kesen kadınlar, Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) güzelliğini görselerdi, bıçakları kalplerine saplarlardı. Ya arzın ve semâların
ezel ve ebed Sultanı Allah’ın Cemâlini görselerdi!!!…
88:20 11. Âlem-i İslâm, iştiyakla Allah’a (c.c.) yöneldiği zaman mazlûmiyetten ve mağdûriyetten
kurtulacaktır.
89:17 12. Hz. Şuayb’da (a.s.) Allah iştiyakı (kavuşma arzusu)…
96:46 13. Bu Cennet Vatanımızı dört bir taraftan saran düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı verdiğimiz yıllarda,
Hindistan’daki Müslümanların Türkiye’ye yardım maksadıyla toplanmaları ve ellerinde ne var ne yok bir araya getirip ülkemize göndermeleri… Muhammed İkbal’in yakazada Peygamberimiz’i (s.a.s.) görmesi…
103:17 14. Muhterem Hoca Efendi’nin, mazlûm ve mağdûr milletlerin ağlamalarının dinmesi ve perişan hallerinin sona ermesi için cemaatten dua etmelerini istemesi..


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.