ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Allah Adın Bahri

Mefhari mevcudat Hz. Fahr-i Âlem Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa ra Salâvat

Âmine Hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

Çünkî Abdullah’tan doldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmedin

Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi

Ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler görde neler

Dedi gördüm ol Habîbin ânesi
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân

Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem

Biri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin

İndiler gökten melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf

Geldi hûrîler bölük bölük buğûr
Yüzlerî nûrundan evim doldu nûr

Hem hevâ üzre döşendi bir döşek
Âdı Sündûs döşeyen ânı melek

Çün göründü bâna bu işler ayân
Hayret içre kalmış îdim ben hemân

Bâzılar dirler ki, ol üç dilberîn
Âsiye’ydi bîri ol meh-peykerîn

Çün göründü bâna bu işler ayân
Hayret içre kalmış îdim ben hemân

Yârılub dîvar çıkdı nâgehân
Üç bile hûrî banâ oldu ayân

Bâzılar dirler ki, ol üç dilberîn
Âsiye’ydi bîri ol meh-peykerîn


Habib Aslan Tabak

Sitemizde sanatçıya ait toplam 15 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.