ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Amine Hatun Bahri

Bîri Meryem Hâtun îdî âşikâr
Bîrisî hem hûrilerden bir nigâr

Geldiler lûtf ile ol üç meh-cebîn
Verdiler banâ selâm ol dem hemîn

Çevre yânımâ gelip oturdulâr
Mustafâ’yı birbirîne muştulâr

Dediler oğlun gibî hiç bir oğûl
Yâradılalı cihâna, gelmiş değîl

Ulu devlet buldun ey dildâr sen
Doğiserdir senden ol hulkî hasen

Bû gelen ilmi ledün sultânıdır
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

Bû gelen aşkına devr eyler felek
Yûzüne müştâkdır ins ü melek

Bû gice ol gîcedir kim, ol Şerîf
Nûr ile âlemleri eyler latîf

Bû gece dünyayı ol cennet kılûr
Bû gece eşyaya Hak rahmet kılûr

Bû gice şâdân olur erbâbı dîl
Bû giceye can verîr eshâbı dîl

Rahmetel lil âlemîndir Mustafâ
Hem şefîul müznibîndir Mustafâ

Vasfını bû resme tertîp ettiler
Ol mübârek nûra terğip ettiler

Âmîne îder çû vakt oldû tamâm
Kim, vücûde gele ol Hayrul enâm

Sûsadım gâyet harâretten, katî
Sundulâr bir cam dolûsu şerbetî

Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler

İçtim ânı oldu cismim nûra gârk
Îdemezdîm kendimî nurdân fârk

Geldi bir ak kuş kanadıylâ revân
Arkamı sığadî kuvvetle hemân

Doğdu ol saatte ol sultânı dîn
Nûra gark oldû semâvât ü zemîn

Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ

Essalâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlallah
Esselâtü vesselâmü aleyke Ya Habîballah
Essalâtü vesselâmü aleykeYa Seyyidel-evvelîne velâhirin.
Ve alâ cemial enbiyai vel murselin
Salâvatullahi aleyhim ve aleyna ecmain

Neyleyim dünyayı bana Allahım gerek
Gerekmez masivayı bana sultanım gerek

Ehli dünya dünyada ehli ukba, ukbada
Her biri bir sevdada bana Allahım gerek

Mecnun ister Leyla’yı ben isterim Mevlayı
Nidem gayrı dünyayı sevdayı bana Allahım gerek
Nidem gayrı dünyayı bana Subhanım gerek
Medet ya Tabibel kulub


Habib Aslan Tabak

Sitemizde sanatçıya ait toplam 15 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.