ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Vakti Seher

Cûşa gelir dağ ile taş, feryâd eder vakt-i seher,
Her nesneyi kaplar telaş, feryâd eder vakt-i seher.
****
Ol demde gül handân olur, bülbül görüp nalân olur,
Her ehl-i dil şadân olur, feryâd eder vakt-i seher.
****
Ol demde eşcaru nebat tâze bulurlar hep hayat
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher
****
Ol demde ins ile melek, raksa gelir çarh-ı felek
“Hû! Hû!” deyû suda semek, feryâd eder vakt-i seher
****
Ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
Olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher
****
Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher


Mürşid Kavurmacı

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.