ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Muslimun

Gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini tekrar alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü Hak ve adalet nerdeyse biz de ordayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslamla hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur’an’la düzelttik kusurları ve ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık. Aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar Hindistan’da ya da mağriptekiler. Ey kardeşim. Ben sendenim sen de bendensin. Sen benimsin ırkımı nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslamdır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.
Muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun
Haysu kanel Hakku vel adluneküm nertazıl mevta ve na’ba ennehu
Haysu kanel Hakku vel adluneküm nertazıl mevta ve na’ba ennehu
Fisebilillahi ma ahlel malun müslimun müslimun
Fisebilillahi ma ahlel malun müslimun müslimun
Muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun
Haysu kanel Hakku vel adlunekum nertazıl mevta ve na’ba ennehu
Fisebilillahi ma ahlel malun müslimun müslimun müslimun
Nahnu bil imani ehyaynel kulub nahnu bilislami harramnaşşuub
Nahnu bilKur’ani kavvemnal uyub ventalakna fişemalin ve cenub
Nenşurunnura venemhı küllehum müslimun müslimun
Muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun
Nahnu bilKur’ani ehyaynel kulub nahnu bilislami harramnaşşuub
Nahnu bilKur’ani kavvemnal uyub ventalakna fişemalin ve cenub
Nenşurunnura venemhı küllehum müslimun müslimun müslimun
Ya ehı fil Hindi ev fil mağribi la tes’el an unsuri ev nesebi alemin künte minni ve ente bi la tezel an unsuri ev nesebi iğnnehul İslamu ummi ve ebi müslimun müslimun
ihvetun nahnu bihi mu’terifun müslimun müslimun
Muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun muslimun
Ya ehı fil Hindi ev fil mağribi ene minke ente minni ente bi la tes’el an unsuri ev nesebi innehul İslamu ummi ve ebi ihvetun nahnu bihi mu’terifun müslimun müslimun


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.