ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Dua(Mevlid Sonu Duası)

Âmin ya Rabbel Âlemîn. Sana hamdü sena eder, yüce Peygamberimize ve onun âl ashabına salât selam ederiz. Ey merhamet sahifelerine rahmet ibaresini yazan mevlid hadisesine beşaret tabirini vuran nübüvvet hatimesine Muhammed namını koyan risalet fermanına Rasulullah mührünü basan ulu Allah. Şu anda dergâhı izzet ve barigâhı ehadiyetine uzanan masum ve mü’min eller aşkınla tutuşup yanan gönüller Allah Allah diyerek mübarek namını tesbih etmek suretiyle deryayı rahmetini coşturan diller hürmetine, ilâ-yı kelimetullah adına serhadlarda sebil olan canlar hürmetine, gönlümüzü aydınlatacak feyzine yüzümüzü güldürecek nuruna ruhumuzu da coşturacak aşkına muhtacız bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Âlemin, şu anda taraflarımızdan kıraat olunan menkıbe-i veladet-i Ahmediyeyi, esnasında okunan ilahileri, getirilen salâvat-ı selam tazimat tekrimatını dergâh-ı ehadiyetinde ve barigâh-ı nezd-i uluhiyetinde ahseni kabulünle lutfen ve merhameten kabul eyle ya Rabbi. Hâsıl olan ucur-u namütenahi evvelen ve bizzat hâce-i kâinat hulasa-i mevcudat başlarımızın tacı, gönüllerimizin sultanı madde ve mana âleminin serdarı ezeliyet ve ebediyet sırlarının âgâhı bulunan bundan 1300 küsur sene evvel bütün insanlığı dalâletten kurtarıp hidayete ulaştırmak için binlerce nebi arasından zuhur edip Habibullah sırrına mazhar olan selamet yollarına dökülmüş merhamet taliplerinin Allah Allah diyerek secdeden secdeye varan başlarına destar olan mirac gibi diyarın cemal gibi didarın Allah gibi hünkârın evliya gibi kullarının da esrarına vakıf olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) Efendimiz hazretlerinin ruh-i paki seniyyesine hediye eyledik şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin mübarek şefaatine cümlemizi ve cümle din kardeşlerimizi mazhar eyle ya Rabbi. Vesair peygamberani izamın ve evliyayı kiramın, hanedan-ı ehl-i beytin kâffe-i ehl-i iman din kardeşlerimizin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Ya Rab bizler dahi sevdik ve sevildiklerimizden ayrılıp ahiret yolculuğuna çıktığımız zaman bizlere de Salih bir amel kamil bir iman aziz bir ruh ile buyurun Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek huzuru izzetine gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ve alel husus bu mübarek mevlidi şerifi dinleyen muhterem din kardeşlerimizin ve cümlemizin de geçmişlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik şu anda ikram eyle ya Rabbi. Ya Rab şu âcizane yaptığımız dualarımızı bereketinden ümitlerimizi rahmetinden kalplerimizi mürüvvetinden sana açılan bu günahkâr ellerimizi de divanında boş çevirme ya Rabbi. Lillahi teâlel Fatihah.


Mustafa Taşova

Sitemizde sanatçıya ait toplam 5 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.