ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Veladet Bahri

Allah diyelim daim Mevla görelim neyler
Yolda duralım kaim Mevla görelim neyler
Allâhümme salli alâ Muhammed

Âmine hâtun Muhammed ânesi
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

Çünkî Abdullah’tan doldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmedin

Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
On ikinci gîce isneyn gîcesi
Allâhümme salli alâ Muhammed

Ol gîce kim doğdu ise ol hayrûl-beşer
Ânesi anda neler gördü neler

Dedi gördüm ol habîbin ânesi
Bir acep nûr kim, güneş pervânesi

Berk urup çıktı evimden nâgehân
Göklere dek nûr ile doldu cihân

Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
Üç melek gördüm elinde üç âlem

Biri meşrik bîri mağribde anın
Bîri dâmında dikildi Kâbenin
Allâhümme salli alâ Muhammed

İndiler gökden melekler sâf sâf
Kâbe gibi kıldılar evim tavaf

Kâ’be savt etdi o demde nâgehân
Dedi doğdu bû give Şems-i cihân

Geldi hûriler bölük bölük buğûr
Yüzleri nûrundan evim doldu nûr

Hem havâ üzre döşendi bir döşek
Âdı sündüs döşeyen ânı melek

Çün göründü bâna bû işler ayân
yalnız hayrette kalmış idim ben hemân

Yârılıp dîvâr çıktı nâgehân
Geldi üç hûrî banâ oldu ayân

Çevre yânıma gelip oturdular
Mustafâ’yı birbirine muştular

Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
Yâradılâlı cihân gelmiş değil

Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
Bir anâya vermemiştir ol Celîl

Ûlu devlet buldun ey dildâr sen
Doğiserdir senden ol hulk-ı hasen

Bû gelen “ilm-î ledün” sultânıdır
Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır

Bû gelen aşkîna devreyler felek
Yûzüne müştâkdürür ins u melek

Rahmeten lil’âlemindir Mustafâ
Hem şefîul müznibîndir Mustafa
Allâhümme salli alâ Muhammed

Vasfınî bû resme tertib ettiler
Ol mübârek nûru tergib etdiler

Âmine eder çü vakt oldu temâm
Kim vücûda gele ol hayrül enâm

Sûsadım gâyet harâretden katî
Sundular bir câm dolusu şerbeti

Şerbeti karşımda tutdu hûriler
Bûnu sana verdi Allâh dediler

Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
Lezzeti dâhi şekerde yok idi
Allâhümme salli alâ Muhammed

İçdim ânı oldu cismim nûra gark
İdemezdim kendimi nûrdan fark

Geldi bir akkuş kanâd ile revân
Arkamı sîgâdı kuvvetle hemân

Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
Nûra ğark oldu semâvât-ü zemîn

Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
Hatta tenâlû cenneten- ve naîmâ

Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Habîbellah
Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ
Seyyidel-evvelîne ve âhırîn.
Ya Rabbel Âlemin şu anda sevgili peygamberimiz iki cihanın güneşi Hz. Muhammedinil Mustafa(s.a.v) Efendimiz Hz. lerinin doğumu şerifini anarak kıyamda duran el açan amin diyen gönlünü sana veren ve bütün dilediklerini senden dileyen iş bu aziz cemaati müslimini ve cümlemizi ,iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Âmin. Ya Rabbel Âlemin yerlerimize oturmadan evvel cümlemizi affeyle Ya Rab. Cümlemize son nefesimizde iman ve Kur’an selameti nasip eyle. Âmin.
Lillahil Fatiha.


  • Mustafa Taşova
  • 30 Aralık 2014 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 1.195 kez görüntülendi

Mustafa Taşova

Sitemizde sanatçıya ait toplam 5 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.