ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

Derviş

Dervişlik, özüne hâkim olmaktır,
Esîr-i nefs olan derviş değildir.
Aşkı rehber edip Hakk’ı bulmaktır,
Keşkül, teber, asâ, tığ, şiş değildir.
****
İbadet namına dalgın oturma!
Çağırma, bağırma göğsüne vurma!
“Yâ Hû”, “yâ Hay” diye köpürüp durma,
Zikr-i Hak hazm için geviş değildir.
****
Sırr-ı Hakikatı gönlünden öğren,
Gönüldür aşk ile dîdârı gören;
Ârif-i âgâha o zevki veren,
Beng ü bâde, afyon, haşiş değildir.
****
Dünyada cennete girenler varsa
Vech-i Hakkı her an görenler varsa
Enel Hak sırrına erenler varsa
Sarhoşluk yüzünden ermiş değildir
****
Boz yılanı tuttu, çivi yuttu derler,
Pirimiz duvarı yürüttü derler,
Kerâmet olsa da böyle hünerler,
İnsanlara Yarar İş Değildir.
****
Filana ta’n edip filanı övme
Geçip gidenlerin keyfine değme
Bugün Yezid’e sen boyun eğme
Derviş hürdür nefer memiş değildir
****
Rıza’dan himmet al, berzahta kalma,
Serden geçmedinse ummâna dalma,
Dervişlik sözünü ağzına alma,
Demir Leblebidir, Kişniş Değildir.
****
Ey Rıza boş yere kendini üzme
Postuna oturup gazeller düzme
Tasavvuf bahrinde kabaksız yüzme
Şöhretle can vermek hiç iş değildir


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.