ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Firkatin Nariyle

Firkatin nâriyle yandım yâ Habîballah meded
Kalmadı sabr ü tahammül bî- karâr oldum meded
Âşıka derman da can da dâimâ aşkın yeter
Dilde, gözde yâ Resûlallah hayâlindir meded
Çok günâhım gerçi, affetmek de şânındır meded
Maksadım âh-ü figandan bir cemâlindir meded
Dil-figârım, derd-mendim, kıl mürüvvet sen şehâ
Ken’ân’ı ihyâ eden ancak visâlindir meded
Dilde, gözde yâ Resûlallah hayâlindir meded


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.