ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Kurretül Ayni Habibi

Kurretü’l – ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn
Nûr-i çeşm-i Şah-ı merdân Murtezâ’sın yâ Hüseyn
****
Hem ciğerpâre-i Zehrâ Fâtımâ Hayrü’n-nisâ
Ehl-i Beyt-i Müctebâ Âl-i Abâ’sın yâ Hüseyn
****
Vâlidin şânında dendi ”lâ fetâ illâ Alî”
Mazhar-ı sırr-ı etemm-i ”lâ fetâ”sın yâ Hüseyn
****
Sana gülle dokunan ümmîd eder mi mağfiret
Gonca-i gülşen – seray-i Mustafâ’sın yâ Hüseyn
****
Sadhezâran lânet olsun ol Yezîd’in cânına
Nice kasd etti sana nûr-i Hudâ’sın yâ Hüseyn
****
Ehl-i mahşer dest-i Hayder’den içerken kevseri
Sen susuzlukla şehîd-i Kerbelâ’sın yâ Hüseyn
****
Kıl şefâat Ârif’e ceddin Muhammed aşkına
Arsa-i mahşerde makbûlü’r-recâsın yâ Hüseyn


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.