ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Vasılı Feyzi Hudayız

Vasıl-ı feyz-i Huda’yuz Halveti Cerrahiyiz
Hak-pay-i Mustafa’yuz Halveti Cerrahiyiz
Çar-yar-ı ba-safaya kul u kurban olmuşuz
Bende-i al-i abayız Halveti Cerrahiyiz
****
Mekteb-i irfandan aldı ders-i aşkı tıfl-ı dil
Ehl-i aşka pişuvayız Halveti Cerrahiyiz
Li-ma‘Allah sarayında mukim olan müdam
Hak-i rah-ı evliyayız Halveti Cerrahiyiz
****
Hazret-i pirin eşiği hakine yüz süreli
Hamdülillah pür-safayuz Halveti Cerrahiyiz
Ey Hüsami Şeyh Hüsame’d-din’ün oldun bendesi
Tarik-i her dem serayız Halveti Cerrahiyiz


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.