Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Ekim 2023

Ahmet Özhan

Ahmet Özhan

Server Nebi-1992 Albümü
-Habibullah Cihane Can Değil mi-Halet İle Bir Hal Göründü-Urumdan Çıktım Yürüdüm-Eya Sen Sanma-Gönül Mazhardır Envarı Cemale-Allah Diyelim Daim-Gubarı Payine Almam Cihanı-Mail Oldum Bahçesinde-Ya Resulallah Cemalin-Gül Yüzünü Rüyamızda-Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler-Gel Gülşeni Tevhide
Güldeste 1-1992 Albümü
-Hak Şerleri Hayreyler-Yunus Diye Diye-Can Yine Bülbül Oldu-İsmi Subhan Virdin mi Var-Yemen Ellerinde Veysel Karani-Güzel Aşık Cevrimizi-Şu Benim Divane Gönlüm-A Sultanım-Gece Gündüz Döne Döne-Gönül Hayran Oluptur-Kabenin Yolları-İlim İlim Bilmektir
Güldeste 2-1998 Albümü
-Gaflet Uykusunda Yatar Uyanmaz-Devran Bu Devran-Solmadan Bağın-Ayırma Beni Senden Yaradan-Dertli Ne Ağlayıp Gezersin-Müştakım Yare-Milki Bekadan Gelmişem-Ben Bu Yolu Bilmez İdim-Yanmaktan Usanmazam-Arayı Arayı Bulsam İzini-Affet İsyanım Benim-Bir Mahşerdir Kopup Gelen-Dervişlik Baştadır-Gani Mevlam Nasip Etse-Bağrımdaki Biten Başlar-Tende Canım
İlahiler-1999 Albümü
-Neyleyeyim Dünyayı-Gece Gündüz Döne Döne-Mevlam Sana Ersem Diye-Mestu Hayranım-Gelin Gidelim Efendim-Nuri Cemali-Ömrün Bitirmiş-Canım Kurban Olsun-Şol Cennetin Irmakları-Ben Yürürem Yane Yane-Alemler Nura Gark Oldu-Bağrımdaki Biten Başlar-Aşkın İle Aşıklar
Ateş-i Aşk-1-Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri-1998 Albümü
-Şehnaz Taksim Tanbur-Muhayyer Geçiş Taksim Ud-La Mevcude İlla Hu Ya Men Hu-Bana Bu Ten Gerekmez-Şüride Vü Şeyda Kılan-Cemalin Hüsnüne-Yürük Değirmenler Gibi Dönerler-Gubarı Payine-Kerim Allah-Zahid Bizi Ten Eyleme&Aceb Hayran-Muhayyer Kürdi Geçiş Taksimi Kemençe -Toprakta Yatacak Teni-Düşeli Bu Aşkın&Durmaz Yanar Vücudum İllallah Hu-Hak Şerleri Hayr Eyler-Allah Diyelim Daim
Ateş-i Aşk-2-Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri-1998 Albümü
-Suzidil Taksim-Ey Padişahı Lemyezel-Gördükte O Ruy Üstüne Ol Hali Siyahı-Yüce Sultanım-Şeha Bu Benliği-İsteyen Yarin-Ateş Ne Zened Der Dili Ma İlla Hu&Durman Yanalım-Neva Geçiş Taksimi-Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed-Can Ellerinden Gelmişem&Bir Tahta Yaratmışsın-Vakti Seherde-Halet İle Bana Bir Hal Göründü Noldu Bu Gönlüm
Ateş-i Aşk-3-Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri-1998 Albümü
-Alem Yüzüne Saldı Ziya-Haktır Allahım-Güzel Aşık Cevrimizi-Safa Geldin Safa Geldin Erenler-Önüme Bir Cebel Düştü-Seyrimde Bir Şehre Vardım-Vücudum Şehrini Seyran Eyledim-İksiri Azamdır-Bülbül Olsam Gülistanda Şakırım-Dün Gece Seyrim İçinde-Şükür Bizi Bu Meydana-Bak Vechi Yare&Aynayı Tuttum Yüzüme
Ateş-i Aşk-4-Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri-1998 Albümü
-Ya Resulallah Bize Gör Nitdi Asi Ümmetin-Esmai İlahiyede Bihad Hünerim Var-Çün Doğup Tuttu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi-Ey Alemlerin Şahı-Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir-Hiç Bulunmaz Akranı-Ruyi Siyahim İle Dergahe-Gelin Gidelim Allah Yoluna&Ey Aşıkan Ey Aşıkan-Mestanei Aşkam Ben Ayamadım-Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun-Hak Bir Gönül Verdi Bana-Ya Resulallah Cemalin Keşefed Düca Değil mi-İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde-Ey Aşıkan Ey Aşıkan
Ateş-i Aşk-5-Türk Tasavvuf Müziği Klasikleri-1998 Albümü
-Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman-Varsam Bir Amile Sorsam Halimi-Ehli Hakka Sıdk İle Bel Bağlayan Agah Olur-Hayıf Benim Bunca Geçen Ömrüme-Zahid Bizi Tan Eyleme-Ey Risalet Tahtının Hurşidi Mahı Enveri-Tedbirini Terk Eyle Takdir Hüdanındır-Bi Sultan Er Rifai Ya Seyyid Ahmed Hayyana-Oldum Elemi Cürm İle Biçare İlahi-Canım Kurban Olsun Senin Yoluna-Benim Maksudum Alemde Değildir Lakin İlla Hu-Mevlam Senin Aşıkların-Gel Gel Yanalım-Tehi Sanman Siz Beni
Güldeste 3-1999 Albümü
-Sensin Hakkın Habibi-Hidayete Ermişiz-Hz.Allahu Teala-Allahu Rabbi-Allah Seni Yarattı-Mevlam Sana Ersem Diye-Meded Kıl Derdime-Hak Yoluna Gidenlerin-Bir Nokta İdim-Ey Aşıkı Dildade-Erler Demine
Hüzünlü Gurbet-20005 Albümü
-Hüzünlü Gurbet-Avare Gönül-Ravza İştiyakı-Ay Yüzlü-Gönlümün Gülü-İnleyen Bir Nayım-Aşılmaz-Hülyalarımdaki Dünya-Her Şey Sen’den-Millet Ruhu -Naat
Ramazan İlahileri-2006 Albümü
-Ney Taksimi Ezan-Tevbe Edelim-Nur İle Doldu-Mübarek Ramazan Geldi-Saladır Mü’mine Gelsin-Savmü Salatla Şad Oldu Diller-Mü’minlerin Bayramıdır-Feyiz Dolu Demlerin-Saye Saldı Ehl-i İman Üstüne-Müjde Mü’minler Size-Donandı Her Yer Kandiller İle-Sure-i Kadr’de(Kadir Gecesi)-Elveda(Hakk Emrini Ettik Eda)-Bayram Edelim-N’oldu Bu Gönlüm
Edeb Ya Hu-2007 Albümü
-Merhaba Kabetullah-Sırrı Tevhid-Edeb-Medine-Milki Bekadan Gelmişem-Gani Mevlam-Müminin Kalbinde Beytullah-Giydim Hırkayı-Mail Oldum-Vardır Bizi Beytullaha-Kabenin Yolları-Vasıl Olmaz-Hicaz İlleri
Hac İlahileri-2007 Albümü
-Merhaba Kabetullah-Sırrı Tevhid-Edeb-Medine-Milki Bekadan Gelmişem-Gani Mevlam-Müminin Kalbinde Beytullah-Giydim Hırkayı-Mail Oldum-Vardır Bizi Beytullaha-Kabenin Yolları-Vasıl Olmaz-Hicaz İlleri
Mevlana’nın Dilinden-2008 Albümü
-İlkbahar-Gül Bahçelerinde-Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım-Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol-Bahar Hasreti-Can Var Can İçinde-Konuğum Bu Gece Sana-Aşksız İçenin Neşesi Artmaz Burda-Dili Kontrol Edebilmek-Duy Varsa Gücün Eğer-Sevginle Ne Mümkün Beraberken Uyumak-Biz Güzeliz Sen de Güzelleş Gül-Gel-Dilsiz Dudaksız Sözler-Can Bu Tenden Gitmedikçe-Son Söz
İlahiyatı Kenan-2009 Albümü
-Ya Rasulallah Ya Mahbube Rabbil Alemin-Neye Beyhude Emekler Neye Bu Sa’yü Emel-Canı Candır Hazreti Ahmed Muhammed Mustafa Ehli Beyt-Öyle Bir Mahbuba Verdim Gönlümü Almak Muhal-Yar Elinden Aşk Meyin Biz İçmişiz-Yoldaşım Gel Allah Diyelim-Şah İken Lahutta Ey Aşk Sernigun Ettin Beni-Sen Bil ki Müsemması Münezzehtir Hüda’nın-Nutku Şerif-Hak Suretidir Alemi İmkan İle Adem-Kasidei Bürde-Bir Nokta İdim Kıldı Beni Kameti Tuba-Teni Ademdeki Can Bil ki Edebdir-Kalbimin Levhinde Ancak Kameti Yar Elfi Var-Ben Ben İsem Canda Değil-Ey Habib-i Muhterem Lutfet Şefaat Kıl Bize-Neden Şekva Bu Nefsinden Reva mı Bilmek Kıymet-Biçareyim Tevessül Edecek Bir Amelim Yok
Hulûs-i Aşk-2011 Albümü
-Perîşân zülfüne bir şânen olsam-Ey şehîd-i pâk-dil hep ins ü cîn ağlar sana-Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher-Yüzün âyîne-i âlemdir andan Hakk hüveydâdır-Bugün Mecnûn’uyum Leylâ-yı aşkın olup âvâresi sevdâ-yı aşkın-Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher-Uykudan uyan derdlere boyan aşk oduna yan âvâre gönlüm-Et mürüvvet bir nazar kıl kalbimin vîrânına-Biz ol uşşâk-ı serbâzuz akıl rüşd bize yâr olmaz-Senden dolu iki cihân oldum huzûrundan nihân-Akıl gider âr olur varı târumâr olur-Nefsin başı hoş olur gerçi bî-namâz ile-Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu’llâh-Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söyler-Hâtır şen olmuş ol n’idem
İrfan-ı Aşk 1-2011 Albümü
-Tanbur Taksim-Rebab Taksim-Yandım Yakıldım Ben Narı Aşka-Ey Bu Cümle Kainatı Var Eden Mevla Meded-Mestu Hayranım-La Mevcude İllahu-Müştakı Cemalinem-Gel Gel Yanalım Ateşi Aşka-Ben Yürürem Yane Yane-Kemençe Taksimi-Ey Cemalin Pertev Endazı Semavatı Ula-Kudümün Rahmeti Zevku Sefadır Ya Rasulullah-Yüz bin Cefa Kılsan Bana-Ben Dervişim Diyene-Serdarı Rusul Nuri Sünbül Hüsrevi Bahta-Aşkın İle Aşıklar-Hadden Aştı İştiyakın-Hakk Yarattı Alemi-Bir İlahi Devran Olsun Bu Gece-Kanun Taksimi-Zikrimiz Esrarı Hakk’dır Canımız Hayran-ı Hu-Katreyim Surette Amma Manada Derya Benim-Nice Bir Besleyesin Bu Kadd İle Kameti-Ta Devri Âdem’den Yüz Sürüp Geldim-Taştı Rahmet Deryası-Hayran Olur Cemaline-Yar Yüreğim Yar
İrfan-ı Aşk 2-2011 Albümü
-Sultanı Rusül-Zatını Davet Buyurdu-Dil Beytini Pak Eden-Ya Rabbi İnne Zünubi-Allah Bize Lutfetti-Ey Nübüvvet Tahtının-Merhaba Ey Fahri Alem-Vaslın Bana Hayat Verir-Muhammed’dir Cemali Hakka Mirat-Resuli Mücteba Nesli-Düşeli Bu Aşkın Canım Eline-Aşkınla Yandım Sultanım Allah-Ne Olayım Derviş Olsam-Mahbubu Huda Zatı Şeref Barı Muhammed-Canım Kurban Olsun-Hakkı Seven Aşıkların-Ey Hakka Talip Olan-Çün Doğup Tuttu-Sensin Hakkın Habibi
İrfan-ı Aşk 3-2011 Albümü
-Çalabım Bir Şar Yaratmış-Hak Şerleri Hayr Eyler-Cemalin Aşkına Düşmüş-Münadiler Nida Eyler-Candan Aşık Oldun Vechin Gülüne-Derdimendim Mücrimin Dermane Geldim Ya Rasul-Yine Aşkın Sırrı Düştü Serime-Teyakkazu Teyakkazu Ya Niyam-Ehli Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher-Gubarı Payine Almam Cihanı Ya Rasulullah-Hadden Aştı İştiyakım-Badei Lebinden Nuş Eden Aşk-Kapısı Yok Bacası Yok-Mecnuna Sordular-Ya İlahi Cümle Sensin Cümle Sen-Hak Çalabım Hak Çalabım-Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü-Gel Gülşeni Tevhide Şu Bülbül Ya Hu-Durman Yanalım Ateşi Aşka-Mecnuna Sordular Leyla Nic’oldu-Derdi Hakka Talib Ol-Ol Kadar Mukbilü Mahbubi Hüdasın -Ben Bilmez İdim Gizli Ayan Hep Sen İmişsin-Laleler Güller Fulya Sünbüller
İrfan-ı Aşk 4-2011 Albümü
-Nola Tacım gibi Başımda-Bu Gülşende-Yine Teşrif Etti Hilali Recep-Gel Sürelim Dem-Şahı İklimi Risalettir-Subhu Şam Ey Gönül-Ayırma Beni Senden Yaradan-Gel Gülşeni Tevhide-Bahri Aşkta Bikararım-Cürmüme Yoktur Nihayet-Ey Aşıkı Dildade-Ah Ey Sipihri Gaddar-Ya Rabbi Aşkın Ver Bana-Bu Gece Yari Gördüm-Nice Feryad Edip-Aşkın İle Aşıklar-Ben Bilmez İdim-Ey Hatice Annemiz-Ehli Aşka Bir Bela-Salike Olmaz Ayan-Ali Almış Sancağını Eline
Itri-2012 Albümü
-Segah Tekbir-Naat-Salatı Ümmiyye-Segah Yürük Semai-Tanbur Taksimi-Neva Kar
Son Nebi-2013 Albümü
-Es Selam Ey Ahmedi Muhtar Olan Son Nebi-Senden Gelir Cevrü Cefa-Aşkın Kuluyuz Mevleviyiz Biz-Şehitlerin Ser Çeşmesi-Ey Gönül Bakma Cihane-Zahid Bizi Tan Eyleme-Maksadı Aşıkların-Alemi Sen Kendinin Kulu Kölesi Sanma-Senden Meded Senden Meded-Can Bula Cananını-Birlik Olalım
İlahiler-2014 Albümü
-Bu Aşk Bahri Ummandır-A Sultanım Sen Var İken-Ey Aşıkı Dildade-Ey Gafil Uyan-Gönül Hayran Oluptur-Serveri Ser Bülendimiz-Şemi Ruhuna-Dinle Sözümü Sana Direm-Yürük Değirmenler-Hakk’dan Özge Nesne Yoktur-Canu Dilden Fani Kıldın-Tevhid Etsin Dilimiz-Çün Sana Gönlüm-Bu Aklı Fikr ile-Severim Ben Seni
Tende Canım Niyazi-i Mısrî İlahileri-2015 Albümü
-İster İsen Bulasın Cananı Sen-Her Neye Baksa Gözün Bil-Aşkın Meyine Ben Kane Geldi-Kandedir Cehl İle Zulmet-Bakıp Cemali Yare Çağırıram Dost Dost-Esmai İlahiyede Bihad Hünerim Var-Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım-Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir-Gir Semaa Zikr İle Gel-Zatı Hakk`da Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi-Gönülleri Doldurur Erenlerin Halveti-Yine Dil Na`tını Söyler Muhammed-Can Bu İlden Göçmeden Cananı Bulmazsa Ne Güç-Hakkı Seven Aşıkların-Derman Arardım Derdime-Çün Sana Gönlüm Müptela Düştü-Can Yine Bülbül Oldu-Sevdim Seni Hep Varım Yağmadır Alan Alsın-Çıkıp Hüccac ile Gitmek-İnile Ey Dertli Gönül İnile-Bulan Özünü Gören Yüzünü-Tende Canım
Best Of İlahiler ve Düetler-2016 Albümü
-Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol-Bana Seni Gerek Seni-Demedim mi-Hak Bir Gönül Verdi Bana-Durmaz Lisanım-Muhabbet Bağında-Uyan Ey Gözlerim-Yürük Değirmenler Gibi-Allah Allah Şükren Lillah-Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Hulûs-i Aşk 2-2019 Albümü
-Öldür Beni Sen Çek Tiği Cevri-Gördüm Gezip Her Yanını Yalancılar Pazarının-Karanfiller Tütsün Dursun-Ey Efendim Böyle Suzan İçre Kalam mı Acep-Yine Dil Başladı Zara-Kimi Halvet Kimi Kesret-Ey Sevgili Allahım-Yandım Yandım-Ya Rab Ne Ola Olsam Yaranı Ehli Derdin-Melahat Mülkünün Şehi Hubanı-Aşkın Yakup Eyledi Nar-Ey Sahibi Kanı Seha Ol Dad Res Feryadıma-Bu Pazara Giren Canlar-Kaşın Mihrabına Secde Edenler-Bülbül İsen Güllere Yar Ola Gel Gel
Seyyid Osman Adapazâri Divanı Ve Bestelenmiş İlahileri-2021 Albümü
-Nefsini Bil-Sakın İnsafı Terk Etme-Yarim Urdu Sineme Bu Yareyi-Ger Şeriatten Sorarsan-Bağı Vahdet Gülüyüz-Kurreti Aynı Resule Hubb Eden-Şeriatle Müeddeb Ol Tariki Mürteza’dır Bu-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Abdülkadir Cümle Pirlerin Piri-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster İsen Nura Gark-Bai Bismillah İle Gel-Bir Muhabbettir Azizim-Rast Ney Taksimi-Eden Tevhidi Zikrullah-Nakş Esiri Olma Gönül -Aşıkın Her Bir Kelamı-Kime Feryad Edem Ya Rabbi-Sakın Sui Emel Etme-Hicazkar Tanbur Taksimi-Acemaşiran Taksim-Ferahfeza Tanbur Taksimi-Hazreti Perverdigarın Bir Güzide Serveri-Nakş Esiri Olma Gönlüm-Zulmeti Dilden Çıkartıp İster isen Nura Gark-Çekme Zahmet Alemi Dünyadan Rahat Kalmadı-Aşıkan Zar Eylemesin-Benim Ahu Figanımdan-Kemali Kudreti Sani Görünür Vechi İnsandan-Küfrü Terk Et Zahida-Narı Aşkınla Semaya Çıktı Ahu Dudumuz-Sana Lâyık Hamdine Kasır Dilim Ya Rabbena-Mahremi Sırrı Hüdai Kibriya-Cur’amız Sen Dolduragör-Gir Bu Aşkın Bahrine-Nefsini Gözet Aklını Düzelt-Sen Şefaat Kılmaz İsen Ya Habib-İlmini Terk Eyleyip Meydana Gel-Hayran Oldum Yar Dilinden-Aşık Olan Kişinin Ciğeri Büryan Olur-Garibim Darı Mihnette-Gam Yemem Üstüme Geldikçe Urusun Kafiri-Bahri Vahdet Fülkünü Sal Çünki Bil Allah Kerim-Sakın İnsafı Terk Etme-Benim Ahu Figanımdan-Nihavend Kanun Taksimi-Sıdku İhlas İle Dinle Güftemi-Ey Cemalin Nuri Yezdan-Bu Gönlüm Aşkı Eğlenmez-Gelsin Ol Hamrı İçenler-Kudretullahtır Serapa Vechinde İnsana Bak-Şehiri Şehriyari Dili Şeydada Ne Yangın Var-Ey Muhibbi Ali Evlâd Ömrünüz Olsun Mezid-Ey Muhibbi Ali Evlad-Hüseyni Kemençe Taksimi-Muhayyer Kemençe Taksimi-Şevkinigar Kemençe Taksimi
Ziyaretçilerimizden ricamız=Baktığınız sayfada sözleri olan eserin videosu, videoyu yükleyen kullanıcı youtube hesabını kapattığında silinebiliyor.Videosu olmayan eserin altına yorum yazarak bizi haberdar ederseniz seviniriz.
Sanatçının albümlerinden tamamladığımız olduğunda sanatçıların sayfasında sanatçı ve albümleri ile alakalı bilgilendirme yapıyoruz.
Eserin altında etiket bölümündeki yazıları tıklayarak benzeri eserleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.
Mesela;Sevdim Seni Mabuduma etiketini tıklarsanız sitede bu eseri söyleyen tüm sanatçılar önünüze gelir.Yine sanatçı adı tıklanarak sanatçının tüm eserleri;kategori adı tıklanarak o kategorideki tüm eserler görüntülenmiş olur.Albümün adını tıklayarak o albümdeki tüm eserler önünüze gelir.

Sanatçıya Ait Eserler