ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Goncai Rana

Leblerin söyler civânım gonca-î rânâ nedir,
Gözlerin eyler işâret, nergis-î şehlâ nedir.
Aslını târif için kıyl û makâle yok lüzûm,
Kâkülün teşrîh ederken amber-i sârâ nedir.
Sâid-i sîmîndir ancak mâye-i aşk û neşâd,
Mey nedir, mînâ nedir, sâgar nedir, sahpā nedir?
Bâde-i aşkınla sermest olduğum günden beri,
Bilmenem âlem nedir, dünyâ nedir, ukbâ nedir…
Fikr-i ferdây-ı cihândan, sînemi sâf eyledim;
Gam nedir, şâdî nedir, illet nedir, sevdâ nedir?
Gördün elbet giryemi, duydun muhakkak nâlemi.
Ey perî rû, ey melek hû, bunca istiğnâ nedir?
Dergeh-î pîr-i muganda hak-i pây ol Es’ad’â
Ol zaman idrâk edersin, rütbe-î bâlâ nedir…


Ubeydullah Yasiroğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 16 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.