ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Rubai

Şeh-i taht-ı fenâdır bende-i fermân-ı Mevlânâ
Meh-i eve-i bekâdır mazhar-ı ihsân-ı Mevlânâ

Nazagâh-ı Hûdâ’dır menbâ-ı imân-ı ikândur
Metâf-ı aşıkandır sâha-i meydân-ı Mevlânâ

Kemâl-i kâmurânidir cemâl-i câvidânidir
Sirâc-ı zinde gânidir ruh-i rahşân-ı Mevlânâ

Kurulsun sâgâr-ı sâkî içilsin şerbet-i bâkî
Bezetsin bezm-i üşşâkı kadeh-nuşân-ı Mevlânâ
Koşar şem-i sebistâne fedhâ-pı câna pervâne
Gelince sâff-ı devrâna küleh-puşân-ı Mevlânâ

Zamân şâd-ı zemin gülşen kulûb-i sâlikândır şen
Edip her kûşeyi rûşen meh-i tâbân-ı Mevlânâ

Olur habl-ı emel mümted makâm-ı ma’nevi emced
Ger olsa gâhgâh Es’ad gönül mihmân-ı Mevlânâ


Ubeydullah Yasiroğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 16 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.