ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Beni Dünyaya Çağırma

Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fenâ gördüm.
Demâ gaflet hicab oldu Ve nur-u Hak nihan gördüm.
Bütün eşya u mevcudat Birer fâni muzır gördüm.
Vücut desen, onu giydim, Ah, ademdi, çok belâ gördüm.

Beni dünyaya çağırma, Ona geldim fenâ gördüm.
Demâ gaflet hicab oldu Ve nur-u Hak nihan gördüm.
Bütün eşya u mevcudat Birer fâni muzır gördüm.
Vücut desen, onu giydim, Ah, ademdi, çok belâ gördüm.
Hayat desen onu tattım azap-ender azap gördüm.
Akıl ayn-ı ikab oldu, bekàyı bir belâ gördüm.
Ömür ayn-ı heva oldu, kemâl ayn-ı heba gördüm.
Amel ayn-ı riya oldu, emel ayn-ı elem gördüm.
Visal nefs-i zevâl oldu, Devâyı ayn-ı dâ gördüm.
Bu envar zulümat oldu, Bu ahbabı yetim gördüm.
Bu savtlar nây-ı mevt oldu, Bu ahyâyı mevat gördüm.
Ulûm evhâma kalb oldu, hikemde bin sekam gördüm.
Lezzet ayn-ı elem oldu, Vücutta bin adem gördüm.
Habib desen onu buldum, Ah, firakta çok elem gördüm.

Visal nefs-i zevâl oldu, Devâyı ayn-ı dâ gördüm.
Bu envar zulümat oldu, Bu ahbabı yetim gördüm.
Bu savtlar nây-ı mevt oldu, Bu ahyâyı mevat gördüm.
Ulûm evhâma kalb oldu, hikemde bin sekam gördüm.
Lezzet ayn-ı elem oldu, Vücutta bin adem gördüm.
Habib desen onu buldum,  firakta çok elem gördüm.

Demâ gaflet zevâl buldu,  Ve nur-u Hak ayan gördüm.

Demâ gaflet zevâl buldu, Ve nur-u Hak ayan gördüm.

Vücut burhan-ı Zât oldu, Hayat, mir’ât-ı Haktır, gör.

Akıl miftah-ı kenz oldu, Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.

Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör.

Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu, Ebed ayn-ı ömürdür, gör.

Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var, gör.

Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör.

Bütün zerrat-ı mevcudat  Birer zâkir, müsebbih gör.

Fakrı kenz-i gınâ buldum Aczde tam kuvvet var, gör.

Eğer Allah’ı buldunsa Bütün eşya bütün eşya senindir, gör.

Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen Onun mülkü senindir, gör.

Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksen  Bilâ-addin belâdır, gör,

Bilâ-haddin azaptır, tad, Bilâ gayet ağırdır, gör.

Eğer hakikî abd-i hüdâbin isen, Hudutsuz bir safâdır, gör,

Hesapsız bir sevap var, tad, Nihayetsiz saadet gör.

Akıl miftah-ı kenz oldu, Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.

Kemâlin lem’ası söndü, Fakat şems-i cemâl var, gör.

Zevâl ayn-ı visal oldu, Elem ayn-ı lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu, Ebed ayn-ı ömürdür, gör.

Zalâm zarf-ı ziya oldu, Bu mevtte hak hayat var, gör.

Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör.

Bütün zerrat-ı mevcudat Birer zâkir, müsebbih gör.

Eğer Allah’ı buldunsa eğer Allah’ı buldunsa eğer Allah’ı buldunsa bütün eşya senindir, gör.


Taner Yüncüoğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 11 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.