ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Kurban Olayım

Medet ya server-i âlem medet ya Fahr-i kâinat medet ya şah-ı enbiya
Medet ya gül-i gülizar-ı gülistan aman ya Rasulallah ol cihanın fahrinin sırrına kurban olayım
Hutbe-i levlâke inen şanına kurban olayım Kabe kavseyn-i ev ednâsına kurbân olayım
Ben anın ilm ile irfânına kurbân olayım ben anın esrâr-ı mi’râcına kurbân olayım
Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali dört yâridir ol risâlet bağının anlar gül-i gülzârıdır
Cümle ashâb-ı hidâyet râhının envârıdır ben anın âli’ne ashâbına kurbân olayım
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ
Hem Hüseyn oldu susuzluktan şehîd-i Kerbelâ ikisidir aslı nesli cümle âl-i Mustafâ
Ben anın âl’ine evlâdına kurbân olayım ben anın evlâd ü ensâbına kurbân olayım
Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti ümmetine cümleten artık eder Hak rahmeti
Enbiyâ ânınla buldu bunca lûtf ü izzeti ben anın lûtfuna ihsânına kurbân olayım
Ben anın envâ-ı eltâfına kurbân olayım her ne denlü enbiyâ ve mürselin kim geldiler
Ümmeti olmaklığı Hak’tan temennî kıldılar evliyâ ana Niyazî kul u kurbân oldular
Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım yoluna gidenlerin izine kurbân olayım


  • Yahya Soyyiğit
  • 24 Şubat 2015 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 1.072 kez görüntülendi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.