ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Sadrı Cemil

Sadr-ı cemîl mürselîn sensin Yâ Rasûlallâh
Rahmeten lil Âlemin sensin Yâ Rasûlallâh
Hak Allah ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Hak Allah ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Nûrun sirâc-ı vehhâc âlemler sana muhtâc
Sâhib-i tâc u mi’râc sensin Yâ Rasûlallâh
Hak Allah ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Hak Allah ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Ayîne-i Rahmânî nûr-i pâk-i sübhânî
Sırr-ı seb-u’l-mesânî sensin Yâ Rasûlallâh
Hak Allah ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Hak Allah ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Açan râh-ı tevhîdi bulan sırr-ı tefrîdi
Hüdâyî’nin ümmîdi sensin Yâ Rasûlallâh
Hak Allah ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Hak Allah ya Allah Muhammed Rasulallah


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.