ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

Esmaül Hüsna

Hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hüver Rahmanur Rahimül Melikül Kuddus Selamül Mü’minül Müheymin celle celaluh
El Azizül Cebbarul Mütekebbirul Hâlıkul bâriul Musavvir celle celaluh
El Gaffarul Kahharul Vehhabur Razzakul Fettahul Alîmül Kâbıdul Bâsıt celle celaluh
El Hafıdur Rafıul Muizzul Müzillüs Semîul Basîrul Hakem celle celaluh
El Adlul Latiful Habirul Halimul Azîmul Gafuruş Şekur celle celaluh
El Aliyyul Kebirul Hafizul Mukitul Hasibul Celilul Kerim celle celaluh
Er Rakibul Mucibul Vasiul Hakimul Vedudül Mecidul Baisuş Şehid celle celaluh
El Hakkul Vekilül Kaviyyül Metinül Veliyyul Hamidül Muhsi Mübdiül Muid celle celaluh
El Muhyi Mümitül Hayyul Kayyumul Vacidül Macidül Vahidül Ehad celle celaluh
Es Samedül Kadirul Muktedirul Mukaddimul Muahhirul Evvelul Âhiruz Zahirul Batınül Vali Müteali celle celaluh
El Berr Tevvabul Mun’imul Muntekımül Afüvvür Raufül Malikül Mülki Zülcelali velikram celle celaluh
Er Rabbul Muksitul Camiul Ganiyyül Muğnil Mu’til Maniul Darrul Nafiul Hadiul Bedi’ celle celaluh
El Bakiul Varisur Raşidus Saburus Sadıkus Settar celle celaluh


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.