Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2023
Beğen 35

Bahtiyar Şen-Allah Adın Zikredelim Evvela

Seyyid-i kâinat Hz. Fahr-i Âlem Muhammed Mustafa salâvat
Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula
Allah adın herkim ol evvel ana
Her işi asan eder Allah ona
Allah adı olsa her işin önü
Her giz ebter olmaya anın sonu
Her nefeste Allah adın de müdam
Allah adıyla olur her iş tamam
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda erişir Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.
Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh
Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur
Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.
Vâr iken ol yok idi ins ü melek
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuh-felek
Sun’ ile bunları ol vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi
Kudretin izhar edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldı delil
Ol dedi bir kerre var oldu cihân
Olma derse mahv olur ol dem hemân
Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık ilah yok
Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyyet kılaruz illa size
Ol vasiyyet kim derim her kim tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte
Hak Teala rahmet eyleye ana
Kim beni ol bir dua ile ana
Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede Süleyman kuluna
Mevlidi şerifin müllifi Süleyman Çelebi Hz. nin ruhu için ve bu mevlidi şerifi dinleyen din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.


Yorumlar

  1. MEHMET dedi ki:

    ALLAH U EKBER ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED