ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Peygamberimizin(A.S.) Yüce Ahlâkı-14 Nisan 1991-Fatih Camii Vaazı

Peygamberimizin (s.a.s.) ahlâkını anlatmak için binlerce kitap yazıldığı ifade ediliyor.
Hz. Aişe’nin (r.a.) “O’nun ahlâkı Kur’an’dır”, sözünün manası izah ediliyor.
Kur’an’ın arızasız temsili görevinin Hz. Muhammed’e (s.a.s.) verildiği vurgulanıyor.
Ganimet malları dağıtılırken Zülhüveysira’nın çirkin sözü karşısında Resûlullah’ın (s.a.s.) kızmayarak sadece üzüntüsünü ifade etmesine dikkat çekiliyor.
Meşhur münafık Übey b. Selûl’un Resûlullah’a (s.a.s.) yaptığı onca kötülüklere rağmen vefat ettiğinde Allah Resûlü’nün (s.a.s.) onun cenazesine gitmesi üzerinde duruluyor.
Müşriklerin kendisine pek çok ezâ ve cefâ vermelerine karşılık Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Mekke Fethi’nde onları affetmesi anlatılıyor.
“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe Sûresi, 9/128) ayeti tefsir ediliyor.
Resûlullah’ın (s.a.s.) cemaatle kıldığı namazları uzatmak istemesi fakat bir çocuk ağlaması duyduğunda annesi, çocuğu için endişe etmesin, heyecanlanmasın diye namazı kısa tutması anlatılıyor.
O’nun (s.a.s.) sadece insanlara değil mahlûkâta karşı da çok şefkatli olduğu misallerle anlatılıyor.
Engin şefkatinin bir neticesi olarak Resûlullah’ın (s.a.s.) ümmeti için yapacağı duayı âhirete bıraktığı vurgulanıyor.
Resûlullah’ın (s.a.s.) tebliğ için gittiği Tâif’te kötü muamele görmesine rağmen onları affetmesi duygu yüklü ifadelerle takdim ediliyor.
Ashabıyla beraberken onlarla birlikte oturması ve onlardan biriymiş gibi davranması anlatılıyor.
Kendisi için ayağa kalkınmasını yasakladığına vurgu yapılıyor.
Resûlullah’ın (s.a.s.) “Beni Musâ’dan daha hayırlı görmeyin.”, “Beni Yunus b. Metta’ya tercih etmeyin.” sözleri üzerinde duruluyor.
İhtiyar bir kadının yardım isteğini yerine getirmesi anlatılıyor.
Mekke’ye giderken tevâzuundan neredeyse başı bindiği merkubun eğerinin kaşına değdiği vurgulanıyor.
Vazifeye başlarken Allah Resûlü’nün (s.a.s.) sahip olduğu meziyetlerinin vazifesini bitirirken kat kat arttığı üzerinde duruluyor. O, vazifesini bitirirken daha çok şefkatli ve şecaatli, daha çok tevâzu ve hilm sahibiydi.
Huneyn Savaşı’nda Sahâbe (r.anhüm) geriye çekilirken O’nun (s.a.s.) tek başına atını düşman üzerine sürmesi anlatılıyor.
Resûlullah’ın (s.a.s.), Gavres’in kılıcını kaldırarak “Seni benim elimden kim kurtaracak” tehdidi karşısında göstermiş olduğu o sarsılmaz cesareti anlatılıyor.
İnsaflı düşmanların Hz. Muhammed (s.a.s.) hakkında söyledikleri takdirkâr sözlere vurgu yapılıyor.
Peygamberimizin (s.a.s.) yerine konulmaya çalışılan Yunus Emre ve Mevlânâ’nın O’nun (s.a.s.) hakkında söyledikleri güzel şiirleri tahlil ediyor.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.