ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Ya Rabbi (Esma Zikri)

Ya Rabbi mağfirli zünubi Ya Rab

Ya Rabbi mağfirli zünubi Ya Rab

Ve ente erhamür rahimin Ya Rab

Ve ente erhamür rahimin Ya Rab

 

Subhaneke ya Gaffar Ya Allah

La yağfiru zünube illa

İlahi ente maksudi

Ve rızake maksubi

La ilahe illa ente

 

Subhaneke Ya Allah, Ya-Rahmân, – Ya -Rahîm, – Ya -Melik, – Ya -Kuddûs, – Ya-Selâm, – Ya -Mü’min, – Ya -Müheymin, – Ya -Azîz, – Ya -Cebbâr, – Ya -Mütekebbir, – Ya -Hâlık, – Ya -Bâri, – Ya -Musavvir, – Ya -Gaffâr, – Ya -Kahhâr, – Ya -Vehhâb, – Ya -Rezzâk, – Ya -Fettâh, – Ya -Alîm, – Ya -Kâbıd, – Ya -Bâsıt, – Ya -Hâfıd, – Ya -Râfi, – Ya -Mu’ız, – El-Müzil, – Ya -Semi, – Ya -Basîr, – Ya -Hakem, – Ya -Adl, – Ya -Latîf,
– Ya -Habîr, – Ya -Halîm, – Ya -Azîm, – Ya -Gafûr, – Ya -Şekûr, – Ya -Aliyy, – Ya -Kebîr, – Ya -Hafîz, – Ya -Mukît, – Ya -Hasîb, – El-Celîl, – Ya -Kerîm, – Ya -Rakîb, – Ya -Mucîb, – Ya -Vâsi, – Ya -Hakîm, – Ya -Vedûd,
– Ya -Mecîd, – Ya -Bâis, – Ya -Şehîd, – Ya -Hakk, – Ya -Vekîl, – Ya -Kaviyy, – Ya -Metîn , – Ya -Veliyy, – Ya -Hamîd, – Ya -Muhsî, – Ya -Mübdi, – Ya -Muîd, – Ya -Muhyî, – Ya -Mümît, – Ya -Hayy, – Ya -Kayyûm, – Ya -Vâcid, – Ya -Macîd, – Ya -Vâhid, – Ya -Samed, – Ya -Kâdir, – Ya -Muktedir, – Ya -Mukaddim, – Ya -Muahhir, – Ya -Evvel, – Ya -Âhir, – Ya -Zâhir, – Ya -Bâtın, – Ya -Vâlî, – Ya -Müteâlî, – Ya -Berr, – Ya -Tevvâb,
– Ya -Müntekim, – Ya -Afüvv, – Ya -Raûf, – Mâlik-ül Mülk, – Zül-Celâli vel ikrâm, – Ya -Muksit, – Ya -Câmi,
– Ya -Ganiyy, – Ya -Mugnî, – Ya -Mâni, – Ya -Dârr, – Ya -Nâfi, – Ya -Nûr, – Ya -Hâdî, – Ya -Bedî, – Ya -Bâkî,
– Ya -Vâris, – Ya -Reşîd, – Ya -Sabûr, Ya zul Celali vel ikram La İlahe İllallah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah

Allahu Allah


  • Grup Dem
  • 26 Mayıs 2019 tarihinde eklendi.
  • tarafından eklendi.
  • 183 kez görüntülendi

Grup Dem

Sitemizde sanatçıya ait toplam 18 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.