ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Salatu Selam(Allah Adın)

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyil ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim
Mefhari mevcudat Hz. Fahr-i Âlem Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa Salâvat
Allah adın zikredeyim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi asan ider Allah ona
Allah adı olsa her işin önü
Her giz ebter olmaya anın sonu
Her nefeste Allah adın de müdam
Allah adıyla olur her iş tamam
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda erişir Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.
Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh
Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur
Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.
Vâr iken ol yok idi ins ü melek
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuh-felek
Sun’ ile bunları ol vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi
Kudretin izhar edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldı delil
Ol dedi bir kerre var oldu cihân
Olma derse mahv olur ol dem hemân
Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık tanrı yok
Haşre dek ger denilirse bu kelâm
Nice haşr ola, bu olmaya temâm
Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb
Ey azizler, işte başlarız söze
Bir vasıyyet kılarız illâ size
Ol vasıyyet ki direm her kim tuta
Misk gibi kokûsu canlardâ tüte
Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ
Her kim ki diler bu duada buluna
Fâtiha ihsân ede ben kûluna


Habib Aslan Tabak

Sitemizde sanatçıya ait toplam 15 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.