Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Şubat 2024
Beğen 1

Gaşiye Suresi-Abdul Mohsin Al Qasim

1. Hel etake hadiysülğaşiyeti.
2. Vücuhün yevmeizin haşi’atün.
3. ‘Amiletün nasıbetün.
4. Tasla naren hamiyeten.
5. Tüska min ‘aynin aniyetin.
6. Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.
7. La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.
8. Vücuhün yevmeizin na’ımetün.
9. Lisa’yiha radıyetün.
10. Fiy cennetin ‘aliyetin.
11. La tesme’u fiyha lağıyeten
12. Fiyha ‘aynün cariyetün.
13. Fiyha sürürin merfu’atün.
14. Ve ekvabün mevdu’atün.
15. Ve nemariku masfufetün.
16. Ve zerabiyyü mebsusetün.
17. Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.
18. Ve ilessemai keyfe rufi’at.
19. Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20. Ve ilel’ardı keyfe sutihat.
21. Fezekkir innema ente müzekkirün.
22. Leste’aleyhim bimusaytırin.
23. İlla men tevella ve kefere.
24. Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.
25. İnne ileyna iyabehüm.
26. Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

MEALİ
88 – GÂŞİYE SÛRESİ
Mekke’de nâzil olmuş olup 26 ayettir. Bu sûre adını ilk ayetinde geçen kelimeden almıştır. Gâşiye: “Kaplayan, saran” demek olup korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için, kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Kıyamet günü kâfirlerin karşılaşacakları meşakkatlerle müminlerin tadacakları mutluluktan sonra Allah’ın kâinatta tezahür eden üstün kudret ve hikmetinin bazı delilleri üzerinde tefekküre dâvet eder.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – Gâşiye’nin,
dehşeti her tarafı saracak olan o felâketin
mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.
2 – Yüzler vardır o gün yere eğilmiştir, zelildir.
Yüzden maksat, insanın kendisidir. İnsanın yüzü, bütün varlığını yansıtan bir temsilcisi durumunda olduğundan Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde vech, yani yüz, mecazen “zat” anlamında kullanılmıştır.
3 – Yorgundur, bitkin mi bitkindir!
4 – Kızgın ateşe girerler.
5 – Susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.
6 – Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.
7 – Bu diken ne besleyicidir, ne de açlığı giderir.
8 – Ama yüzler vardır, o gün mutludurlar,
9 – Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundurlar.
10 – Pek üstün ve pek muteber bir cennettedirler.
11 – Orada hiç boş söz işitmezler. [19,62; 52,23; 56-25-26]
12 – Orada akan berrak pınarlar…
13 – Orada üstün, kıymetli tahtlar…
14 – Hazırlanmış kadehler…
15 – Dizilmiş koltuklar, yastıklar…
16 – Yayılmış halılar ve döşemeler…
17 – O kâfirler bakıp düşünmezler mi: (Mesela) deve nasıl yaratılmış?
18 – Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? [50,6; 67,3-4]
19 – Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiş.
20 – Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?
21 – İşte böyle… Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir.
22 – Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.
23 – Lâkin kim ki imana sırtını döner ve inkâr eder,
24 – Allah da onu en büyük çezaya çarptırır.
25 – Elbet onların dönüşü Bize olacaktır.
26 – Elbet hesaplarını görmek de Bizim işimiz olacaktır.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.