ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Adı Güzel Kendi Güzel-Hor Bakma Sen Toprağa-Ağla Gözüm Ağla-Şahidim Arzu Semadır

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü’min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ’sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kürsünün üstünde cevlân eyleyen.
Mi’râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Sen Hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan gider imansız
Âşık Yunus neyler iki cihanı sensiz,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Hor Bakma Sen Toprağa toprakta neler yatar?
Kani bunca evliya, Yüz bin Peygamber yatar.

Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen,
Kâbe’ye bina kuran, Âdem Peygamber yatar.

Ol Tur dağına çıkan Mevla ile söyleşen
Bin bir kelimat bilen Musa Peygamber yatar

Ol şahin gibi devlere hüküm kılan
Tahtını yel götüren Süleyman Peygamber yatar

Köle diye satılan, kuyuda tutsak olan
Yakup Peygamber oğlu Yusuf Kenan yatar.

Arkasıyla kum çeken, göz yaşıyla yuğuran,
Kabeye bina kuran, Halil Peygamber yatar.

Kurban için emir alan emre itaat eden
İbrahim Halil oğlu İsmail kurban yatur

Burak’a binmiş giden Arş-ı Âlâ’yı seyreden
Karuben Hakkı gören Hz. Muhammed yatur

Ağla gözüm ağla gülmezem gayri
Gönül dosta gider gelmezem gayri
Ne gam bu dünyada bin kez ölürsem
Orda ölüm olmaz ölmezem gayri

Yansın canım yansın aşkın oduna
Aksın kanlı yaşım silmezem gayri
Ben yandım aşk ile ta kül olunca
Boyandım rengine solmazam gayrı

Beni irşad eden mürşid-i kamil
Yeter bir el dahi almazam gayri
Varlığım yokluğa değişmişim ben
Bugün cana başa kalmazam gayri

Faniden bakiye göç eder olduk
Yöneldim şol yola dönmezem gayri
Muhabbet bahrının gayyası oldum
Gerekmez ceyhuna dalmazam gayri

Dilerim fazlından ayırmasınlar
Hocam senden özge sevmezem gayri
Söyler bunu aşkın dilinden Yunus
Gerçek âşık isem ölmezem gayri

Şahidim arz-u semadır bütün ecram ile
Aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle
Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile
Takati yok dilimin halimi takrire bile

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Ta’zimimi arz eyle Rasülus-sekaleyne

Bu günahkâr gidişin son demi bilmem n’olacak
Gelecek bir gün ecel kâse-i ömrün dolacak
Yevme la yenfeu da her kişi rahın bulacak
Aman ey kân-ı Kerem yok elimden tutacak

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Ta’zimimi arz eyle Rasülus-sekaleyne

Kerem-i fazl-ı lutfun bana daim kardır
Bu âlem cümle şad olsa benimki daima gamdır
Atarsan narına ya Rab elinden alacak kimdir
Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Ta’zimimi arz eyle Rasülus-sekaleyne


Mehmet Karakuş

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.